предавания контакти
 
00:00 Експедиция „БЪЛГАРИ ПРАРОДИНА“, 1 част - документален филм
01:10 ФОЛКЛОРЪТ: Богородична погача
01:45 Стара Загора – Свидетел на историята - предаване за културно – исторически туризъм
02:20 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 3 част
02:55 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 4 част
03:30 ФОЛКЛОРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ: „Златен грозд“ фестивал на мелнишкото вино, 1 част
04:40 Традиции и обичаи: Срещи в работилницата: Майстор Куман, ваятелят
05:40 Поглед към природата: Надежда за червеногушата гъска
06:00 Експедиция „БЪЛГАРИ ПРАРОДИНА“, 1 част - документален филм
07:10 ФОЛКЛОРЪТ: Богородична погача
07:45 Стара Загора – Свидетел на историята - предаване за културно – исторически туризъм
08:20 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 3 част
08:55 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 4 част
09:30 ФОЛКЛОРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ: „Златен грозд“ фестивал на мелнишкото вино, 1 част
10:40 Традиции и обичаи: Срещи в работилницата: Майстор Куман, ваятелят
11:40 Поглед към природата: Надежда за червеногушата гъска
12:00 Експедиция „БЪЛГАРИ ПРАРОДИНА“, 1 част - документален филм
13:10 ФОЛКЛОРЪТ: Богородична погача
13:45 Стара Загора – Свидетел на историята - предаване за културно – исторически туризъм
14:20 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 3 част
14:55 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 4 част
15:30 ФОЛКЛОРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ: „Златен грозд“ фестивал на мелнишкото вино, 1 част
16:40 Традиции и обичаи: Срещи в работилницата: Майстор Куман, ваятелят
17:40 Поглед към природата: Надежда за червеногушата гъска
18:00 Експедиция „БЪЛГАРИ ПРАРОДИНА“, 1 част - документален филм
19:10 ФОЛКЛОРЪТ: Богородична погача
19:45 Стара Загора – Свидетел на историята - предаване за културно – исторически туризъм
20:20 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 3 част
20:55 България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство: Начало на българската държавност, 4 част
21:30 ФОЛКЛОРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ: „Златен грозд“ фестивал на мелнишкото вино, 1 част
22:40 Традиции и обичаи: Срещи в работилницата: Майстор Куман, ваятелят
23:40 Поглед към природата: Надежда за червеногушата гъска
 
 
 
програма