предавания контакти
 
03:20
03:50
05:00
06:00
Традиции и обичаи: Празник на пестила в Етъра, 2 част
Хайдути - митове и предания: Индже войвода
Непознатото лице

  Подготовка за освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка
Четвъртък, 04 Юли 2019 12:11
 

 


Новото поколение малки белошипи ветрушки, излюпени и отгледани в Спасителния  център -Стара Загора вече са в Модула за размножаване и адаптация на белошипата ветрушка в село Левка - Свиленградско за освобождаване:

  • Симеон Марин - биолог  “Зелени балкани”

“ Намираме се в модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки на „ Зелени Балкани” в село Левка, община Свиленград – Натура 2000, зона Сакар. Транспортирахме малки белошипи ветрушки отгледани в Спасителен център „ Зелени Балкани” – Стара Загора, които докарахме в Левка за освобождаване. Птиците са поставени в кутиите за освобождаване, където предстои адаптацията им. Те са на възраст около двадесет дена, а около тридесет и петия ден очакваме сами да отлетят от кутиите за освобождаване. През цялото време,  когато са в кутиите те имат контакт с околната среда, с диви птици от колонията. През мрежата на кутията запечатват околния пейзаж, така че след миграцията до Африка, догодина да се върнат в родната колония.”

  • В момента сме в разгара на размножителния сезон. Предстои проверка на гнездовия успех на двойките на размножаващата се в село Левка колония……

„ Ще проверяваме гнездилките, които сме поставили в колонията, за да видим коя двойка, колко малки е отгледала, и предстои маркиране на малките. В модула за освобождаване и адаптация на белошипите ветрушки в Левка имаме няколко типа гнездилки: вътрешни – пристенни; подпокривни и външни окачени гнездилки, които сме поставили по стени на сгради и електрически стълбове. Проверихме гнездилките, и от общо двадесет двойки има десет, в които птиците са готови за опръстеняване. Тази година двойките са отгледали повече малки и имаме три гнездилки с пет малки и четири гнездилки с по четири малки, което е много голям брой. Надяваме се всички малки да успеят да оцелеят и да излетят успешно. Птиците ще бъдат маркирани със стандартни метални пръстени и цветни ПВЦ пръстени с индивидуален код. По този код можем да разпознаваме всяка отделна птица, за да се осъществи това, два пъти на ден – сутрин и вечер правим подхранване. По този начин птиците се събират, и през прозорчето ги наблюдаваме и регистрираме всеки един пръстен” – уточнява Симеон Марин.

Да припомним,че в резултат на работата на Зелени Балкани и патрньорски организации, е възстановен този изчезнал за страната вид. През 2013 г. с в природата са адаптирани и освободени първите 90 птици.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма