предавания контакти
 
22:15
22:50
23:25
00:00
Традиции и обичаи: Национален фестивал на ореха
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
Непознатото лице

  Май - месец на Натура 2000
Понеделник, 03 Юни 2019 10:01
 

 


Май е месецът на Натура 2000 - общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най - ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. Понастоящем, европейската мрежа Натура 2000 включва над 27 300 зони на територията на 28 eвропейски държави. Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на дивите местообитания. 21 май е Европейския ден на НАТУРА 2000 и целият месец минава под знака на този ден.  Екипът на Зелени Балкани  подготви  поредица от събития за месеца , които включват 11 населени места в страната. Редовна практика на екипа са откритите уроци за ученици на различни възрасти. Трайни спомени у децата запечата посещението на Дуранкулак - един от най-значимите обекти от мрежата Натура 2000 и местност Оногур - защитена зона Суха река. И през целия месец май продължиха традиционните ежедневни  посещения на големи и малки ученици, както и на малчугани от детски градини в Спасителния център на Зелени балкани, както от Стара Загора, така и от други населени места в страната. Присъединяването на екипа на Зелени Балкани към Старт предизвикателство – 2019 - дуатлон по бягане и колоездене на Гребната база в Пловдив с викторина за природата, бе начин освен с образователни дейности, и със спорт също да бъдат подкрепени екологичните инициативи. На самия 21- ви май - екипът на Зелени Балкани отбеляза Деня на Натура 2000 в село Левка с опит за преброяване на яйцата на белошипите ветрушки. Точно тук, където по проект Завръщане на белошипата ветрушка, Зелени Балкани успешно възстановиха един от видовете - приоритетен за опазване. В същия ден в посетителския център за Поморийско езеро имаше ден на отворените врати /Дуранкулак/ и всеки посетител имаше възможност да наблюдава редките видове на територията на езерото. Събитията в месеца на Натура 2000 продължиха с посещение на площадка за подхранване и наблюдение на лешояди. Част от програмата на Зелени Балкани за празничния месец май ни отведе в Пловдив:

  • Анелия Павлова - Биолог. Координатор на проект "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти"

„ Днешното събитие е по случай изминалия ден на Натура 2000, който беше на 21 май, и на 22 май, който беше Деня на биоразнообразието. Седмица по – късно се събираме в град Пловдив на нашата река Марица, която е част от Натура 2000 – екологичната мрежа, за да можем да покажем на учениците, които сутринта ще дойдат на две – три разходки из реката, да покажем биоразнообразието, което е под носа на пловдивчани. Наши партньори са Регионалната инспекция по околна среда и води – Пловдив. Частта от река Марица на град Пловдив е част от екологичната мрежа Натура 2000 под дирекцията на хабитатите. Това ще рече, че всъщност цялата река има специфични местообитания, които предоставят нужната храна за животните, които я посещават. Също така и благоприятни условия те да гнездят и да намират прехрана. Очакваме ученици от няколко училища, както и доброволци на Зелени Балкани, които да се включат в мониторинга на биоразнообразието по река Марица, и очакваме на видим зеленоглавите патици, които вече са излюпили своите малки преди месеци, както и водните жаби, които непрекъснато крякат наоколо. Също така и бързолетите, които са няколко пъти по – големи от лястовици и летят с огромна скорост. Гнездят на пешеходният мост, именно там е и нашият сборен пункт, като ще направим една малка разходка от южната страна на реката до моста на Герджика, и с бинокли и зрителни тръби ще наблюдаваме живия свят в сърцето на град Пловдив. Днес се надяваме да видим и блатните костенурки, които са типични представители на реката, само че понякога можем да забележим и червенобузи костенурки. Много често хората си взимат малки червенобузи костенурки от зоомагазините, защото са сладки за домашни любимци, обаче не знаят, че те растат страшно бързо и става невъзможно да се гледат в аквариум. Ето защо те искат по някакъв начин да ги спасят и ги пускат по река Марица. Обаче те не знаят, че червенобузите костенурки не са характерни за Европа и те са инвазивен вид, толкова бързо се разпространяват, нападат нашата блатна костенурка, изместват я и тя все по – малко остава, като численост по нашата река. Ето защо наистина трябва да имаме в предвид, че с нашите действия можем да причиним невероятна екологична катастрофа в някоя от екосистемите, както се случва тук на река Марица. Всеки път когато правим такива теренни наблюдения казваме на нашите приятели, доброволци и ученици, че трябва да бъдат отговорни с действията, тъй като могат да навредят на природата.”

Виждаме Ивайло записва в тефтерче наблюденията си.Заедно със Светослав Куртев и  Атанас Джунов  са сформирали екип Биоразнообразие.Атанас наблюдава ,а Светослав снима по-интересните обекти.

  • Ивайло Иванов – ученик от СОУ „ Братя Миладинови” – 5 кл.

„ Днес наблюдавахме зеленоглави патици по поречието на река Марица. Видяхме четири мъжки и две женски. Мъжките се различават от женските по това, че са по – големи и красиви, и имат зелени глави, а женските са по – кафяви. Също така видяхме една зеленоножка. Външните белези са червен клюн и жълти крила.”

Част от участниците в Натура 2000 в България Нови хоризонти са готови за снимка за спомен от една различна разходка край река Марица. Всеки от тях получи от Регионалната инспекция по околната среда и водите по един сертификат за участие в мониторинга за биоразнообразието на река Марица, както и за демонстрирано отговорно  отношение към околната среда.

#Natura2000NewHorizons

 

 

 
 
 
 
програма