предавания контакти
 
16:50
18:00
18:35
19:10
Български събор "Хайдут Генчо"
Непознатото лице

  Преместване на малки соколи в хак
Понеделник, 13 Май 2019 11:00
 

 


Денят е много специален за Спасителен център „ Зелени Балкани”. Предстои преместване на малките соколчета в хак - изкуствено гнездо, следващ етап от тяхното израстване и адаптиране към дивата среда, като част от проекта „ Завръщане на ловния сокол в България” на Зелени Балкани:

  • Ивайло Клисуров – Управител на СЦ „ Зелени Балкани” – Стара Загора:

„ „ Зелени Балкани” от много години насам, в началото съвместно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания разработихме проект за възстановяване на ловния сокол в България. Направиха се няколко проучвания на цялата територия в страната. Популацията беше изключително ниска – от 0 до 2 птици, което просто няма как да доведе до възстановяване на вида. Затова през 2008 година ние предприехме създаването на размножителна група в СЦ и направихме няколко пилотни пускания, които показаха, че територията на страната е сравнително подходяща за вида. След тези пилотни пускания, съвместно  с тогавашната Агенция по околна среда на Абу Даби и Interneshanal life consulting  успяхме да разработим 5 годишен проект, в който започнахме да пускаме по 20 птици годишно, най – вече размножавани в СЦ. Естествено в началото групата не беше толкова репродуктивна и трябваше да внасяме птици от частни колекции извън страната и други центрове. Досега успяхме да пуснем около 40 – 50 сокола, вече са в тази територия, която след проучванията показа, че е една от най – успешните и в момента програмата за възстановяване на ловния сокол работи сравнително добре.”

Успешната адаптация на пернатите малчугани дава надежда за завръщане на ловни соколи в България.  Взимаме ги от родителите на 30 дни, период, в който пилетата самостоятелно започват да се хранят - споделя Д-р Руско Петров към Спасителния център. Младоците се взимат от клетките, пренасят се в портери до амбулаторията. Тук те подлежат на преглед, който е първият и единствен контакт на младите птици с хората. Целта е пернатите  да не привикват към човешки присъствие. Прегледа включва теглене и се мери обиколка на крака. Тези показатели помагат да се установи пола на птицата. При тях липсва ясен полов диморфизъм в окраската.  По правило женските са по - едри от мъжките и по - високото тегло ориентира към женски пол. Птиците биват чипирани с чип, поставян в мускулатурата или зад врата. Веднага след поставянето му, той бива проверен с четец за годността му. Задължителна процедура е опръстеняването на птиците, в случая с два вида пръстени - метални и пластмасови. Данните се описват  в индивидуален картон за всяка птица. Минава се през задължително външно обезпаразитяване с пудра. Д-р Петров споделя за случаи, в които птици са загивали, буквално изсмуквани от кръвосмучещи паразити. Следва и вътрешно обезпаразитяване. Една от прегледаните птици, определена като мъжка остава в центъра за размножителната програма и взима многозначителното име за почитателите на Игра на тронове име - Дракарис. Бъдещето на останалите е свързано с период на адаптация в т.н. хак. Вече сме в землището на с. Малко Кадиево, където ще поставим младите птици в адаптационната волиера. 

  • Д-р Руско Петров - Спасителен център „ Зелени Балкани”:

„  Тези соколи са на от 29  до 32 дни, защото всяко се е люпило в различен ден. На тази възраст пилетата започват сами да разкъсват своята плячка и да могат да се хранят, затова на тази възраст ги „крадем” от родителите. Сега ще ги поставим в т.н хак – изкуствено гнездо, в което те ще се адаптират и ние ще ги храним тук близо 2 месеца, може и повече, в зависимост от това, колко време пилетата се задържат в района. На десетия ден от поставянето, капака на хака ще бъде отворен, с което 2 – 3 дни пилетата ще стоят така и няма да отлетят. Като вдигнем капани, ние сме направили една специална кацалка, където те ще могат да кацат и да наблюдават цялата територия. 2 – 3 дни, след като капака е отворен, пилетата ще започнат да отлитат, като по статистика, винаги от хака отлита първо мъжко пиле. След това постепенно с времето отлитат повече соколчета.”

  • Ивайло Клисуров – Управител на СЦ „ Зелени Балкани” – Стара Загора:

„ Надяваме се тези соколи, след  като отворим тази клетка, това гнездо, те да останат в района още около месец, затова ние ще продължим да ги храним, както в самото гнездо, така и в едно място, което е една платформа за подхранване. Там на наши доброволци и експерти ще наблюдават този процес и ще изследват, каква е вероятността на оцеляване на младите соколи.”

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма