предавания контакти
 
22:50
00:00
00:35
01:10
По-страшни от врага
Непознатото лице
Ловци на мигове: Вера Гоцева
България – вчера, днес, утре

  Номинация за проект на Зелени Балкани
Петък, 03 Май 2019 15:17
 

 


Проектът на Зелени Балкани за „ Възстановяване популацията  на белошипата ветрушка” в България е номиниран за наградите на програма „ Лайф” тази година.

  • Градимир Градев-ръководител на проект Възстановяванева белошипата ветрушка на Зелени Балкани:

„ Само петнадесет проекта от цяла Европа се състезават за тези награди. В допълнение на това девет от тях са избрани да се състезават и за наградите на публиката, отново проекта за белошипата ветрушка е сред деветте номинирани проекта, които се борят за наградата на гражданите. По подобен начин през 2016г. и 2018 г. усилията ни бяха признати за пореден път от Европейския съюз, като тогава участвахме два пъти на финалите за наградите на „Натура 2000.”

Белошипата ветрушка е птица от семействоСоколови, вид много близък с керкенеза, но  по -дребен. Прелетна е. Гнезди в южните части наЕвропа, Северна Африка и Централна Азия и зимува на юг от Сахара. Предпочита топли, добре огрени от слънцето открити площи, обрасли с трева, храсти и немного дървета. Фактът, че през лятото на 1989 г. експедиция на Зелени Балкани регистрира последната известна гнездяща колония на вида в България (с.Щит, в Сакар), след което липсват категорични данни за неговото гнездене в страната, налага разработване и реализация на проекта за възстановяване популацията  на белошипата ветрушка в България .

  • Градимир Градев-ръководител на проект „ Възстановяване на белошипата ветрушка” на Зелени Балкани:

„ Проекта на Зелени Балкани „ Възстановяване на белошипата ветрушка” бе изпълнен в партньорство с немската организация ЕвроНатур и испанците от Дема, и бе финансирана по програма „ Лайф” на Европейския съюз, която в специализиран инструмент на съюза за финансиране на дейности в областта на околната среда. Целта но беше да възстановим един изчезнал вид от фауната на България. Тези малки соколчета, които са наречени белошипи ветрушки. Избрахме за място, където да изпълним това – района на село Левка на територията на Сакар планина, който е част от Европейската екологична мрежа на Натура 2000. Проекта е уникален по това, че само в рамките на няколко години Зелени Балкани и нашите партньори успяхме да възстановим гнезденето на един вид, за който е считано, че отдавна не се среща на територията на България. За целта доставихме птици от Испания отгледани в изкуствени условия. Тук на територията на Левка ги адаптираме и климатизираме, създадохме им условия подходящи за гнездене, като изкуствени гнездилки, обезопасени електростълбове  в района, чрез стада коне поддържаме пасища, в който ветрушките да ловуват и да намират лесно плячката си. След десетилетия, в които този рядък вид сокол не се срещаше у нас – през 2014г. екипа на Зелени Балкани регистрира първото загнездване. В района на село Левка се сформираха първите няколко двойки, които успешно заемаха територията и през 2018г. достигнаха до над четиридесет сформирано двойки, всички гнездящи тук в Сакат планина. Това е един много добър успех показващ директни резултати, измерими и видими за всички около нас. Проекта на Зелени Балкани е повод в Европа и Европейския съюз да се говори с добро, да се дава добър пример за изпълнените природозащитни дейности в България с видим резултат. Методите, които изпълняваме се основават на европейския опит, който ние сме успели да прехвърлим успешно в България. Да го адаптираме спрямо условията и резултата от това да се види съвсем измеримо с летящите птици над главите ни в Сакар.”

#Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма