предавания контакти
 
22:50
00:00
00:35
01:10
По-страшни от врага
Непознатото лице
Ловци на мигове: Вера Гоцева
България – вчера, днес, утре

  Световен ден на водата
Сряда, 27 Март 2019 11:13
 

 


      Над 300 деца се включиха  в общоградския празник, посветен на Световния ден на водата – 22 март, който се организира съвместно от РИОСВ, Басейнова дирекция , "ВиК"  и Община Пловдив. Събитието започна с мотивиращи речи от официалните гости:

-    Красимир Живков – зам.министър Околната среда и водите:

“ Този ден е изключително важен за всички нас. Мотото е „ Вода за всички”, защото без вода няма живот на планетата Земя. Всеки е важен и всеки заслужава чиста вода, защото все още има хора по света, които нямат вода. Именно заради това световната общественост поставя този въпрос, всички ние да се грижим за водата, за този така ценен ресурс.”

     Множество неправителствени организации взеха участие в събитието. Екипът на „Зелени Балкани”  бе партньор за поредна година:

-    Анелия Павлова – координатор „Зелени Балкани“:

„ Последните седем, осем години е такъв голям празника за „Деня на водата” – 22 март. Събираме се с училище и по покана на „ Басейновата дирекция”, която организира този празник пред Община Пловдив и честваме, колко е важна водата, и това, че трябва да я съхраняваме.”

       Всъщност какви неща ще покажете на децата, които са дошли да се включат в празника?

„ В нашата работа водата е важна за влажните зони и всички растения и животни, които са там и това е част от нашата работа. Дошли сме с нашия червеногуш гъсок Бренд, за да покажем на децата в реален размер, че има такъв много рядък, защитен вид, който идва само зимата в България. Също така и нашата рибарка, която гнезди на Поморийското езеро. Една от идеите ни и целите е цялата тази информация, която споделяме с всички ученици, които са дошли тук за честването на водата, е те в следващите години сами да организират подобни събития не само свързани с водата, но и с опазването на природата въобще. Надяваме се, че някои от тях, може би ще станат и доброволци на „Зелени Балкани”- продължава Анелия Павлова.”

    Видяхме много ученици, дошли на събитието да покажат позицията си и да изкажат какви са вижданията им по проблема с опазването на водата.

     Част от инициативата са училището по архитектура на гр. Пловдив. Каква е основната идея да подкрепите това събитие и какви са целите, които имате?

-    Борис Калоянов – ученик в ПГ АСГ „ Арх. Камен Петков”:

„ Основната идея е да подкрепим деня на водата, понеже водата е изключително замърсена в днешно време, и се очаква след петнадесет години да няма питейна вода. С тази инициатива ние подкрепяме различните стадии на водата, замърсена, чиста. В нашите картини, като цяло използваме различни техники. Релефната боя показва горе – долу морето, релефните картини стават като вълните на океаните и моретата.”

   По повод „Световния ден на водата” представители на регионална лаборатория Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда демонстрираха различните фази на замърсяване на водата .

-     Др.Весела Генина – началник отдел регионална лаборатория Пловдив:

„ В момента на нашата маса ще видите екологичното състояние на реките, което ние анализираме. Реките в добро екологично състояние са със син цвят, а биотичния индекс е 5. Основно в нашите реки екологичното състояние е умерено.”

    Какво е посланието, което носи вашия екип?

„ Към чиста природа……- продължава Д-р Весела Генина.”

    Деца от 22 училища бяха подготвили проекти по случай „Световния ден на водата”. Теодора Станева от ОУ“Яне Сандански“ сподели каква е била нейната идея и от какво е почерпила вдъхновение при изработката:

-    Теодора Станева – ученичка, ОУ“Яне Сандански“:

„ Моята идея за картината е, че водата е много важна за всички живи същества, които са на нашата планета и съм ги показала в няколко картини. Когато има вода, има много животни, растения, и целия свят е много красив, а когато няма вода, няма да има и живот на планетата Земя.”

     В инициативата на празника се включиха и в Регионалния природонаучен музей с пълна програма с изненади не само заради световния ден на водата, но и по повод честването на 45 години от създаването на аквариума в музея. Посетителите вече имат възможност да посетят и нова зала от жива експозиция :

-    Гл.ас. Д-р Огнян Тодоров - Директор на Регионален Природонаучен Музей – Пловдив:

„ Това, което довършихме в експозицията е отварянето на новата зала, която допълва модула с морска акваристика, тоест сладководните местообитания. Видовете, които сме изложили в тази зала са, може би едни от най – атрактивните за децата и не само. Наблегнали сме на хрущялните риби като акули и скатове.”

      Активностите в музея бяха много и през целия ден, една от най-впечатляващите дейности бе демонстрация по акваскейпинг от Тодор Мандев. В Музея бе открита и изложба на наградените рисунки в конкурс „Влажните зони и климатичните промени в нашия район“, организиран от „Зелени Балкани”:

-     Полина Христова – комуникатор в Зелени Балкани по проект Натура 2000 Нови хоризонти:

„ Днес открихме изложбата, като вчера на 21 март обявихме резултатите от конкурса, който беше обявен на 26 януари по повод „ Световният ден на влажните зони”, като тази година темата отбелязването на този ден беше обвързана с климатичните промени. Конкурсът продължи повече от месец, като обявихме неговия край на 8- ми март. В рамките на този период получихме на 150 рисунки от 18 града в страната. Категориите в конкурса бяха две, като децата, които изпращаха своите рисунки бяха от първи до осми клас. Целта на самият конкурс и идеята беше, освен децата да изявят своите творчески умения, да проявят интерес и да се позаинтересуват от влажните зони, които са важни за живота и хората, както и за биоразнообразието, като цяло. Така те ни показаха, какво е тяхното отношение към природата.”

-     Анелия Павлова – координатор „Зелени Балкани“:

„ Както всяка година, и тази година деня на водата има своята тема, която е „ Вода за всички”. Всички хора, както и биологичното разнообразие имат нужда от вода. Да покажем колко е важна водата  и, че трябва да я съхраняваме, да я използваме разумно, за да бъде съхранено водното богатство на България.”…….

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма