предавания контакти
 
13:10
13:45
14:20
15:30
В кухнята на баба
Via sakra

  Волиера в природен парк „Сините камъни“
Четвъртък, 14 Март 2019 10:30
 

 


Малко преди пролетното освобождаване на птици по програмата за връщане на лешоядите в Стара планина, гостуваме в природен парк "Сините камъни". Пребиваването на защитените видове в такъв тип волиерни условия е стъпка в процеса за реинтродукция на изчезващи видове:

- Ивелин Иванов - ръководител на програмата за връщане на лешоядите в Стара планина:

След като птиците пристигнат от различни европейски зоопаркове или от рехабилитационни центрове най – вече от Испания и Франция в нашия рехабилитационен център в Стара Загораи мине известен катантине период там, следващата стъпка е да бъдат настанени в тъй наречените волиери или адаптационни клетки. Такива има изградени на четири места по цялото протежение на Стара планина – Котел, Сливен, Централен Балкан и най – западната част на Стара планина – Врачански Балкан. Идеята на тези волиери е птиците да престоят известен период в тях от една го 2 години, за да свикнат с мястото на техния бъдещ живот. Преди да ги освободим всички птици се маркират с тъй наречените крилометки, жълти крилни марки, на които е изписан код, който е сравнително лесно разпознаваем и лесно се чете от голямо разстояние. Благодарение на тези марки ние успяваме да получим обратна връзка от туристи, ловци и горски, които успяват да видят и разчетат марката на птиците след като бъдат в природата. Някои от птиците са маркирани със специялни GPS предаватели благодарение, на които успяваме да селдим движението на птиците и като цяло на групата на белоглавите лешояди. Освен белоглавите лешояди, в клетката се виждат и шест черни лешояда, който са по – рядък вид. Те са внесени за пръв път миналата година в България от Испания, и предстои да бъдат освободени след като мине въпросната една година на адаптация към мястото за освобождаване.“

Скоро към обитателите на адаптационната волиера на територията на природен парк "Сините камъни" ще се присъединят и дарените в края на февруари белоглави лешояди.

- Елена Тилова - председател на УС – СНЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора:

Идеята е, че от всички видове лешояди в България в момента белоглавия е с най – стабилна популация – около 100 двойки е националната популация на вида. Наличието на дадено място на активни и постоянни групи на белоглави лешояди, всъщност е необходимо условие за завръщането на по – редките видове, какъвто е черния лешояд. Ето зашо от години екипът на „Зелени Балкани“на фонда „ За дивата флора и фауна“ и дружеството за защита на хищните птици работим за възстановяването на белоглавия лешояд в Стара планина и района на Кресна. Можем да се похвалим, че в последните десет, петнадесет години ние постигнахме успяхме да помогнем на белоглавия лешояд да се завърне в тези територии, където преди това беше изчезнал като вид.Наличието на постоянни групи от белоглави лешояди, които се размножават и се хранят по тези места са необходимо условие за завръщането и на черния лешояд. Както знаете от предходните репортажи вече са внесени първите черни лешояди от Испания, които ще бъдат пуснати на свобода в същите тези райони – Котел, Сливен, Врачански Балкан. Това ще бъде извършено поетапно е следващите години.“

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма