предавания контакти
 
09:30
10:15
10:50
11:25
Традиции и обичаи: Национален фестивал на ореха
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство

  Ще се излюпи ли яйцето на брадатите лешояди?
Четвъртък, 07 Март 2019 10:32
 

 


За четвърта година двойката брадати лешояди в СЦ"Зелени Балкани" са в размножителен сезон. ОТ 2016 са успели да отгледат 5 малки . От ноември месец 2018 година се наблюдават копулации, а първото яйце бе снесено на 3ти януари. Екипът на спасителният център има надежди, че яйцето ще бъде оплодено и ще успеят да подпомогнат възстановяването на вида в Европа :

- Андреана Дичева – СЦ „Зелени Балкани“ :

Тази година имат само едно яйце до момента, като то беше снесено на втори януари и се очакваше вече да са снесли второто си яйце, но за момента то не е снесено, но все още може да ни изненадат....Понякога се налага да помагаме на брадатите лешояди при излюпването и отглеждането на малките. Когато те снесат две яйца и в момента, в който първото се пропука и виждаме, че започва да се изклюпва го вземаме в инкубатор, за да му помогнем да се излюпи. Първото излюпено го отглеждаме в инкубатор, в момента, в който в второто се пропука връщане първото и взеимаме второто, за да направим същата процедута. Тази година, може би няма да го направим това, защото засега яйцето е само едно. Малките, които оглеждаме при нас обикновено освобождаваме в чужбина. Те не остават при нас. Когато ги отглеждаме в инкубатор, гледаме да не се грижим за тях повече от една седмица, за да не ги опитомим. Намираме в чужбина приемно семейство - родители, които да ги отглеждат в гнездото си, за да могат да израснат в естествената си среда. Второто малко – идеята е те изцяло сами да си го отглеждат, за да израстне под грижите на собсвените си родители, като след като стане на три месеца го изпращаме в чужбина, където то ще бъде освободено, когато стане на възраст за освобождаване“.

Размножителният сезон тази година започна рано и за дивите брадати лешояди, за някои още в началото на декември . В него се включват 230 размножителни двойки в Европа и 51, реинтродуцирани в Алпите. Следят се мътещи двойки от различни региони на континента. Яйцето ще се изклюпи в периода около 25-27 февруари, очакваме повече подробности много скоро ......

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма