предавания контакти
 
08:20
09:30
10:15
10:50
Via sakra
Традиции и обичаи: Национален фестивал на ореха
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство

  Дарени птици
Петък, 01 Март 2019 13:47
 

 


На 27 - ми февруари екипът на "Зелени Балкани" транспортира седем птици от четири зоопарка, от две европейски страни:

- Христина Клисурова  - СЦ „ Зелени Балкани”:

„ Бяхме гости на зоопарковете в Прага, Злин, Хомутов и Шьонбтун, откъдето взехме три белоглави лешояда, един брадат лешояд, три египетски лешояда и две белошипи ветрушки. Всички тези птици са дарени за българската природа. Някои от тях ще бъдат освободени след около месец, а именно това е един млад египедски лешояд, който е излюпен в зоопарка в Шьонбрун, Австрия, както и две белошипи ветрушки, които са поколение на наши птици от СЦ, които ние преди две години пък подарихме на зоопарка в Прага да се размножават. Те сега ни връщат техните поколенията, за да могат да обогатят небето над България. Брадатият лешояд е излюпен миналата година в зоопарка на Хомутов, който се намира в Чехия – сравнително малък, но много богат зоопарк на видове.  Тази птица ще остане в СЦ „ Зелени Балкани”. От нея ще образуваме двойка, но нейните поколения ще летят също на свобода. Трите белоглави, които пристигнаха излюпени от зоопарка Злин в Чехия, ще бъдат в едномесечна карантина в СЦ, след което транспортирани в Природен парк „ Сините камъни” и там ще бъдат освободени. Имаме една двойка от зоопарка в Прага египедски лешояди, възрастни птици, които вече са се размножавали там. Колегите ни ги подариха за проекта „ Нова надежда за египетския лешояд” , от който сме част и ние от „ Зелени Балкани”. Те ще намерят тук новият си дом, и техните поколения ще летят над България”.

Повечето зоопаркове вече имат политика да работят не само за атракция, но и за подпомагане възстановяването на изчезващи видове:

- Христина Клисурова  - СЦ „ Зелени Балкани”:

„ Начинът, по който бяхме приети, това че ни гласуваха доверие да ни подарят техните птици излюпени там, към които имат някакъв сантимент показва, че всъщност ние стоим на едно ниво с природозащитата на ниво Европейски съюз, което може само да ни радва. Като казвам „ ние”, няма в предвид само „ Зелени Балкани”,а България като цяло. Така че много се надяваме, вярваме и сме убедени, че нашите зоопаркове ще тръгнат по тази пътека, по която вече другите отдавна вървят. Места на екологично образование, и места, в които активно и много адекватно се работи за връщане на изчезнали видове. Всъщност те са една банка, която съхранява генетичен материал на видове, които са изчезнали или изчезващи. Вече осъзнават важната си роля за това, да работят за връщането им обратно в природата”.

#Natura2000NewHorizons

 

 

 
 
 
 
програма