предавания контакти
 
07:45
08:20
09:30
10:15
Via sakra
Традиции и обичаи: Национален фестивал на ореха

  Ден на „Влажните зони и климатичните промени“
Петък, 01 Март 2019 10:39
 

 


На 2ри февруари се чества деня на влажните зони . А тази година преминава под мотото „Влажните зони и климатичните промени“. Природозащитната организация „Зелени Балкани“ вече повече от 15 години популяризира основната идея – опазване и възстановяване на тези невероятни екосистеми, които помагат да се подготвим за справяне и преодоляване на въздействието от изменението на климата. В няколко влажни зони на този ден доброволци от Зелени Балкани проведоха тематични презентации за редките животински видове, влажните зони и климатичните промени. Екип на Хоби Тв като част от проект по програма Лайф (Натура 2000 – в България Нови Хоризонти) отрази активностите в Поморие , където учениците на СУ „Иван Вазов“ успяха да научат повече за влажните зони, климатичните промени и защитените видове. Мотото тази година е „Влажните зони и климатичните промени“, а основната цел е да се популяризират влажните зони, като източник на жизненоважни ресурси - вода, храна и като естествена защита от наводнения и засушавания - бедствия, които рефлектират директно върху нас:

 - Андреана Дичева – „Зелени Балкани”:

 Най – много обитатели тук се срещат през гнездовия период на птиците. Сега в момента има мигриращи птици. Днес наблюдаваме кафявоглави потапници, гривести рибарки, които тази година малко по – рано са се завърнали в България. Обикновено идват и се връщат напролет. Също имаме неми лебеди, видяхме и голям гмурец и някои други видове”.

 След като се запознаха с биоразнообразието във влажните зони, децата наблюдаваха с бинокли различните видове птици, хранещи се в Поморийското езеро:

 -          Селин Айвазова – ученик СУ „ Иван Вазов” гр. Поморие:

Днес видяхме много видове птици от бинокъла. Разбрах, че влажните зони са много важни за хората, за те са един оазис на живот, и птиците в тях пречистват въздуха”:

 -          Габриел Маринов - ученик СУ „ Иван Вазов” гр. Поморие:

Днес на Поморийското езеро видях много красиви видове птици, много видове растения. За влажните зони е много важно да не се пресушават”:

 Някои деца демонстрираха трайни знания за определени видове и дори изказаха конкретни факти, които са запомнили от презентацията:

 -          Габриел Маринов - ученик СУ „ Иван Вазов” гр. Поморие:

Най - добре за птиците е лятото да са тук, защото за тях е най – спокойно. Те са предпазени от хищници, защото около тях всичко е вода и повечето диви животни не могат да преминат, и да ги нападнат. Затова те могат спокойно да си снесат яйцата и да ги измътят”:

 -          Жоро Матев - ученик СУ „ Иван Вазов” гр. Поморие:

  Рибарката снася яйцата там, защото и е много удобно и има малък остров, където е да ги снесе, и са заобиколени от вода, за да не могат хищниците да ги достигнат”.

 Резултатите от подобни инициативи ще дойдат след време, но е важно да се възпитава отговорно отношение още от ранна детска възраст. Днес влажните зони заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване. Ползите, които носят тези еко системи са все по-важни в контекста на нарастването на броя на населението и за съжаление по-голямата част от хората не са наясно със значението именно на влажните зони, в близост до тяхното населено място .

 

#Natura2000NewHorizons

 

 

 


 
 
 
 
програма