предавания контакти
 
17:35
18:00
19:10
19:45
Сакралната порта

  Бригада "Атанасовско езеро"
Петък, 24 Септември 2021 15:41
 

 


         Бригада „Атанасовско езеро“ се организира в рамките на проект „Живот за пеликана”. Районът на Бургаските езера са най-важните места за много видове птици. Целта на бригадата е повече любители на природата да опознаят  орнитофалната на тази влажна зона.

  • Стойчо Стойчев – директор по природозащита БДЗП :

       “Намираме се на едно емблематично място за всички любители на птиците – Атанасовското езеро и по-специално на точката за наблюдение. Това е мястото, което събира любители на природата всяка година, за да наблюдават миграцията на птиците. Тук наистина е едно специално място, където хиляди птици се събират в тъй наречения „тесен фронт на миграция“. В края на месец Август, началото на Септември можем да наблюдаваме хиляди щъркели, грабливи птици, малки кресливи орли, голям брой реещи се видове пеликани, които ни дават възможност и да ги преброим сравнително точно, да обучим нови последователи -млади хора, които се интересуват и искат да научат повече за птиците, как да ги разпознават. „

        Бригада „Атанасовско езеро“ вече 30 години събира много хора от България и чужбина, всички имащи за цел да са в помощ на птиците.

  •  Стойл Стойчев -  директор по природозащита БДЗП :

        „ Мястото събира и обикновени граждани, защото картината на 20 хиляди щъркела прелитащи над главата на човек, неможе да не развълнува всеки. Това чудо на природата, което се случва два пъти през годината си заслужава да се види.

Атанасовско езеро, обаче, не е само за мигриращи птици. То предлага разнообразни местообитания, а тък като от години се използва от хората, превърнато е в солници. Съответно имаме водоеми с различна степен на соленост, което пък дава възможност на различни животни да се срещат там, които пък са храна на разнообразни видове птици. Тук гнездят редки видове дъждосвирци, рибарки... За да им помогнат, участниците в бригадата, строят и ремонтират платформи-острови, на които птиците  могат да гнездят в безопасност, защитени от наземни хищници. „

 

         Тази година участниците в бригада „Атанасовско езеро“ се включиха и с дейности в местността ПОДА, едно друго емблематично място за любителите на птици в България. Природозащитният център се стопанисва от „Българско дружество за защита на птиците“. Организацията управлява  и подържа защитената местност.

ПОДА е място, където всеки гражданин може да получи информация за птиците край Бургас, а също и да види на живо  редки видове. Там опитни специалисти ще му разкажат за начина на живот на птиците. Може да разбере и за заплахите, пред които са изправени.  Дейността на бригада „Атанасовско езеро“ е природозащитна и е една от най-важните за поддръжката...

  • Владимир Младенов –БДЗП

         „Поддръжката на изкуствени съоръжения за гнездене и почивка на птици в Атанасовско езеро, защитена местност ПОДА и други места по Бургаските езера, зад мен се намират и така наречените насипни острови, които са от изключителна важност за гнездящи рибарки, съблеклюни, кокилобегачи и също така през есено-зимния период, на тези острови почиват и голяма численост от къдроглави пеликани.“

С времето вятърът и вълните разрушават насипните острови, от което следва, че имат нужда от ремонт. На това обърнаха основно внимание всички участници в бригадата.

  • Владимир Младенов –БДЗП

         „ Това, което направихме през последните дни е, че ги закрепихме, насипахме кал, там където тя бе измита. Разширихме малко площта на острова. Така даваме възможност на по-голяма численост от пеликани да кацат и да почиват върху него.”

         През годините се наблюдава трайно увеличение на птиците, които използват това място за почивка и загнездяване. Като цяло, то е относително ново. Един от островите е построен през 2010та година, вторият няколко години по-късно - през 2013та. На птиците им е било нужно време, за да свикнат с него.

  • Владимир Младенов –БДЗП

        ” Първоначално кацаха единични птици от къдроглавите пеликани и постепенно стигнаха числеността от 150 индивида, което е абсолютен максимум за тази площ. С тазгодишното разширение, площта ще бъде по-голяма и очакваме числеността на пеликаните да се разшири и съответно да станат повече.”

        Районът на Бургаските езера са най-важните места за всички тези видове птици, не само в България, но и в цяла Европа.

  • Свилен Чешмедвиев –БДЗП

         „Самата природозащитна бригада „Атанасовско езеро“ – 2021 година, се организира в рамките на проект „Животът на пеликана“, към който БДЗП е един от партньорите, работещи за опазването на този величествен вид, защитен и застрашен от изчезване.“

        Други дейности, които се извършват в рамките на проекта, освен мониторинг, са проучване на опасните за пеликана въздушни електропроводи.

  • Свилен Чешмедвиев –БДЗП

         „ Специално тук, в района на град Бургас, за съжаление, открихме доста жертви от сблъсъци с проводниците. Естествено, след като ги проучим, те ще бъдат обезопасени, чрез поставяне на специални пластини. „

         Много важна част от целия  проект, освен работата по подръжка на изкуствените острови, са комуникационните и образователни дейности с доброволците. Основната цел е представяне пред доброволците на богатството и биоразнообразието в района на Бургас. Освен това, хората да бъдат част от дейност, която може да бъде полезна за много видове птици. ..като изграждането на места за почивка и гнездене на водолюбивите птици.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма