предавания контакти
 
16:35
17:35
18:00
19:10
Традиции и обичаи: Лазарки в Етъра
Сакралната порта

  Открит урок в Натура зона Марица
Петък, 25 Юни 2021 13:13
 

 


Екипи на Натура 2000 - България Нови хоризонти, Сдружение с нестопанска цел - Зелени Балкани, БГ Топ Мюзик ЕООД са на брега на Марица в Пловдив,за мониторинг.Той е част от Натура 2000.

  • Анелия Павлова – СНЦ Зелени Балкани

„Една от целите на Зелени Балкани в настоящия проект Натура – 2000 България Нови Хоризонти е да повиши информираността на обществото относно екологичната мрежа Натура 2000 България, както и целевите видове, които се опазват. Ето защо ние продължаваме с подобни информационни дейности, както на място на подобни защитени зони, част от които е и река Марица, както и в класните стаи, в университетите, да запознаваме подрастващите, защото именно чрез преживяване на подобни дейности, нещата които споделяме, информацията която споделяме с учениците остава по дълго в тяхната памет и се надяваме, че инвестираме и поне малко в бъдещите природозащитници на България, за което подобни дейности спомагат. Наред с образователните дейности, като деня на влажните зони имаме и доста консервационни или опазващи дейности, целящи преброяването на водолюбиви птици и това е средно зимното преброяване, което се извършва и по поречието на река Марица. Имаме за всяка година справка. Това е важно, за да може да се предпиемат и бъдещи мерки дали за опазване или пък просто за мониториране на видовете.“

Към екипите природозащитници се присъединяват и учениците от ОУ"Райна Княгиня" - Пловдив, водени от преподавателката си по биология-г-жа Моника Тенева.На място младите хора ще да бъдат запознати с природното богатство, което населява центъра на града им - малки корморани, семейства зеленоглави патици, пойни птици. За целта са осигурени бинокли и зрителни тръби,с които да наблюдават различните птици,само на няколко пресечки от тяхното училище.

  • Анелия Павлова – СНЦ Зелени Балкани

„ Ние с момичетата сме от Зелени Балкани, може би знаете тази природозащитна организация, която има в Пловдив офис, а също така и Спасителния център в Стара Загора и още един офис в Стара Загора. Идеята на нашите образователни дейности е да запознаваме по – широк кръг от хора с богатството на нашата природа. Не случайно срещата ни е тук на брега на Марица, защото Марица, цялата река е като един малък био коридор, който е важен за, дори и за миграцията на птиците. Има едни от малките миграционни пътища, които се сливат в по - големи и този е известен като Виа Марица. Марица е включена в екологичната мрежа на Натура – 2000. С влизането на България в Европейския съюз, като всяка държава членка е трябвало да обособи няколко територии – зони, сега се наричат защитени зони, които са с важно значение не само за страната, а за цяла Европа, тоест като черноморските дюни, които не се срещат никъде другаде в Европа или степите в Добруджа, или пък други такива местообитания, както тук има по река Марица типичните заливни гори, които са останали всъщност много малко. Освен днескашното ни събитие в началото на февруари отбелязваме Деня на влажните зони и понеже ние сме тука, почти всеки ден минаваме покрай Марица не може да не знаем какво има в реката, като всички видове лястовици, това са градската, селската, бреговата, скалната, червенокръстата лястовица. Всичките тези ги има по река Марица. А също така един много важен вид това е малкия корморан, който е братовчед на големият корморан. Той всъщност първо, че е много рядък, защитен и второ, че се храни с рибите – слънчевки, разни които са пълни с кости, ние ги наричаме плевелни риби. Много важно за Пловдив, е че той зимува тук в границите на града всяка година. Малкта бяла чапла ето я. Престрашава се, ето запазихме малко тишина и тя вече дойде по наблизо. Страхотна е.“

Ани запознава своята аудитория под небето с биологията на прилепите.За момента в Пловдив са регистрирани 18 от 33-те вида в България и 35-те в Европа.

Важни видове за нашата природа, които не се срещат тук са Червеногушата гъска, гревистата рибарка и др. И още...

  • Анелия Павлова – СНЦ Зелени Балкани

„ Може винаги да се свързвате с нас и с г-жа Тенева и ще си организираме общи такива срещи не само в училище, ами просто за такива големи екологични дни като деня на влажните зони, като нощта на прилепите, който с каквото иска да се занимава винаги е добре дошъл“

Г-жа Тенева приветства възможността уроците да се провеждат сред природата.

  • Моника Тенев - старши преподавател ОУ"Райна Княгиня"Пловдив

„ Имам възможността да извеждам учениците на открити уроци в близост до реката. Това ни дава възможност местоположението в което се намираме. Считам че биология се изучава не само в класната стая, но и на открито. Чудесни взаимоотношения с момичетата от Зелени Балкани, дружеството за защита на птиците, природо - научен музей, така че имаме много изнесени уроци. Децата са мотивирани да учат биология, да обичат природата, да откриват взаимоотношенията на симбиоза в природата, на талерантност, тактичност, взаимопомощ и най – вече да успяват да опазват това което ни е дала природата. Пишат много есета, презентации, реферати, провеждаме страшно много дискусии. Отбелязваме всеки един празник – световен ден на водата, световен ден на екологията, световен ден на Земята. Децата обичат природата, излизането им навън е празник за тях.“

И така: Сред природата по - ефективно се възприемат и знанията и необходимата информация от младите хора, днешни и утрешни, надяваме се, пазители на природните богатства на България.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма