предавания контакти
 
14:20
14:55
15:30
16:35
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
Традиции и обичаи: Лазарки в Етъра

  Нова колония белошипи ветрушки край Стара Загора
Сряда, 12 Май 2021 10:25
 

 


Оптимистична новина съобщават от СЦ на Зелени Балкани-тя касае резултатите от работата на доброволците от центъра по стабилизиране на колониите на белошипата ветрушка в България.

 • д-р Христина Клисурова – СЦ за диви животни - Зелени Балкани :

  Новината от тази година е, че имаме стабилна колония от белошипи ветрушки край спасителния център, като екипът на проект „Нов живот за белошипата ветрушка“, който е финансиран от Програма LIFE на ЕС, успя да открои поне пет двойки, които се намират в района на Стара Загора и на СЦ „Зелени Балкани“. Птиците са излюпени и освободени от СЦ през 2018 и 2019 година. Някой от тях за пръв път се наблюдават в района. „

Белошипата ветрушка е вид изчезнал от България в средата на миналия век. За това има и съответните причини, коментира д-р Клисурова:

 • д-р Христина Клисурова – СЦ за диви животни - Зелени Балкани :

  Интензивното земеделие, използването на отрова срещу неприятели в селското стопанство, прекалената урбанизация на бившите гнездови територии у нас.

  С какво е полезна белошипата витрушка, защо трябва да я завръщаме и защо трябва да подпомагаме нейната популация? - Белошипата ветрушка е малко соколче, което се храни с насекоми, на 90% от менюто и са насекоми и ето защо ние казваме, че тя е помощник е борбата с неприятелите в селското стопанство като скакалци, щурци, сколопендри, мишевидни гризачи. В този смисъл, там където белошипата ветрушка живее, те живеят на големи колонии, е възможно да се използва по-малко химия в селското стопанство, с цел унищожаване на неприятелите и така продукцията да е по-чиста.

  С наближаване началото на размножителния период се наблюдават все повече птици, които летят около СЦ и броят от пет двойки, според нас, съвсем не е крайният, който очакваме тази година на има в колонията.

  Казваме, че новината е, че има колония, защото миналата година наблюдавахме спорадично по една, две птици. Имахме съмнения за една двойка, но това в никакъв случай не ни даваше основание да твърдим, че имаме колония. Тази година, за пръв път, можем да се похвалим с това, като се надяваме нашата работа по проекта да допренесе за стабилизирането и нейното разширяване. „                      #Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма