предавания контакти
 
09:30
10:35
11:35
12:00
Традиции и обичаи: Лазарки в Етъра
Сакралната порта

  Отбелязване деня на влажните зони
Петък, 12 Февруари 2021 13:34
 

 


Еколози, природолюбители и всички заинтересовани за бъдещето на планетата земя отбелязаха деня на влажните зони в целият свят.

  • Анелия Павлова – координатор на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти

„Днес от проект Натура – 2000 България Нови Хоризонти, екипът на Зелени Балкани, колегите от българско дружество за защита на птиците и колеги от регионална инспекция по околна среда и води, отбелязахме деня на влажните зони, тук край река Марица, при нощувката на малкия корморан.“

  • Владимир Добрев – БДЗП РО, гр. Пловдив

„Тук ежегодно зимуват повече от 2000 птици, като водим мониторинг повече от 20 години по течението на река Марица в рамките на град Пловдив и по долината на река Марица, и на практика това е единственото място, където видът се струпва да зимува и то в границите на града, както казах най – голямото струпване на вида във вътрешноста на страната. Заради него е обявена и защитената местност „Нощувка на малък корморан“ 6 километра Пловдив, в чиито район също така зимуват и много други важни видове, които са предмет на опазване, също така и в защитените зони Марица - Пловдив и Марица - Първомай, а именно ням лебед, поен лебед, малкият гмурец, голяма бяла чапла и други редки видове“

Именно затова реката е изключително значима, защото приютява редица застрашени видове.

  • Полина Христова – СНЦ „Зелени Балкани“ гр. Стара Загора

„Освен това 2-ри февруари се свързва и с подписването на Рамсарската конвенция през 1971 година, като България е една от първите страни, която се включва към споразумението, чиято мисия е опазване на влажните зони и на биоразнообразието в тези зони. Тази година се събрахме на една от най – емблематичните влажни зони в град Пловдив – река Марица, като насочихме внимание към малкият корморан. „

  • Анелия Павлова – координатор на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти

„Използвахме деня на влажните зони, за да запознаем доброволците с екологичната мрежа на НАТУРА 2000. Свързващото звено е водата, защото водата, както всички знаем е извор на живот, а влажните зони всъщност предоставят храна и убежище на много видове.“

А сега да внимават малките художници.

  • Анелия Павлова – координатор на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти

„Днес обявяваме детски конкурс за рисунка на тема Влажните зони – извор на живот. Идеята е децата от 3 до 7 годишна възраст да изрисуват обитателите на влажните зони, като малкия корморан, като чаплите, дори червеногушите гъски, които идват да зимуват в района на Шабла и Дуранкулак. Децата с помощта на своите родители или с учителите от детските градини могат да изрисуват русинки във формат А5 или А4 в стил , който на тях им харесва. Идеята е на задната стена на листа да запишат имената си, телефон за връзка и адрес за кореспонденция, като творбите могат  да ги изпратят на адреса на екоинспекцията в Пловдив – бул. Марица 122, пощенски код 4000, гр. Пловдив, за конкурса. Надяваме се, че в рамките на един месец  до 2 март всички желаещи от цялата страна ще могат да се включат в конкурса, а на нас нелеката задача ще се падне да изберем най – добрите творби и на 12 март да обявим победителите в конкурса.“

С най – добрите творби ще бъде подредена изложба, посветена на деня на водата – 22 март.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма