предавания контакти
 
08:55
09:30
10:35
11:35
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
Традиции и обичаи: Лазарки в Етъра

  Преброяване на водолюбивите птици с БДЗП
Петък, 05 Февруари 2021 11:18
 

 


             Екипът на БДЗП откриваме на точка за преброяване на зимуващи диви гъски в Свищовско-Беленската низина,част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Всяка година в зимните месеци тук се струпват многохилядни ята на Големи белочели гъски. Сред тях много често се наблюдават световно застрашените Червеногуша гъска и Малка белочела гъска, споделя Свилен Чешмеджиев от БДЗП. Гъските използват низината най-вече като място за хранене и почивка. Всяка сутрин те прелитат река Дунав от румънското езеро Сухая-също част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 и намират храна тук, в съседните ниви. Ето и още факти:

  • Свилен Чешмеджиев -координатор регионален офис БДЗП :

    В периода от 14ти до 17ти януари се провежда традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Това е една от най-големите природозащитни инициативи и кампании, която се осъществява в Европа, Близкия Изток и в Северна Африка. В България, среднозимно преброяване на водолюбивите птици се провежда за 45ти път. Сформирали сме над 40 екипа, които ще посетят над 200 влажни зони в нашата страна. Това са реки, езера, блата, както и поречието на река Дунав и черноморското крайбрежие.

    През последните два дни, ние бяхме в райони на река Янтра и река Дунав, в Централна Северна България. Успяхме да наблюдаваме големи корморани, зеленоглави патици, големи бели сиви чапли. Липсваха малките корморани, които са характерни за района, както и малките гмурци. На едно от старите корита на реката, близо до град Велико Търново, успяхме да наблюдаваме червеноклюни потапници- 16 индивида. Този вид за пръв път се среща и се наблюдава в района. Това беше едно от, може би, най-интересните наблюдения.

    Днес по река дунав, вероятно заради високото ниво на реката, ги нямаше пясъчните коси, които често се използват от пеликани, патици, гъски като места за нощувка и почивка. Все пак, успяхме да наблюдаваме морски орли, зеленоглави патици, големи и малки корморани, както и чапли. За съжаление, не успяхме да открием лебеди и пеликани, но се надявам колегите от другите райони да са ги наблюдавали. Освен това, когато наблюдавахме вътрешните язовири около Свищов, на един от язовирите установихме два възрастни морски орела, както и два червени ангъча. Това ъщо бе едно от най-атрактивните наблюдения по време на тазгодишното среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

    До няколко дни, ние от БДЗП, ще обобщим резултатите и ще разпространим информация до медиите. Това става много бързо благодарение на мобилното приложение SmartBirds Pro, с което много лесно и бързо се обобщават резултатите, които сме събрали. „

           Наблюденията имат за цел да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони (реки, язовири, езера и блата), както и крайбрежията на морета, където птиците зимуват.

#Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма