предавания контакти
 
08:20
08:55
09:30
10:35
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
Традиции и обичаи: Лазарки в Етъра

  Среднозимно преброяване на водолюбивите птици
Петък, 29 Януари 2021 10:37
 

 


И тази година в средата на януари от 14-ти до 17-ти се проведе Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.То е 45-тото по ред за България.Наш екип се присъедини към ЗБ за преброяването на язовир Розов кладенец.

- Георги Дулев -доброволец Зелени Балкани – Стара Загора

 " Тази инициатива Wetlands International се изпълнява от страни в цяла Европа, както и някои части на Северна Африка и Близкия Изток, тъй като целта й е да получим представа за разпространениео, видовото разнообразие и местата които заемат приците през зимния период както в цяла Европа, така и в средиземноморието , където те мигрират през този сезон. В България инициативата се координара от Министерството на околоната среда и от Изпълнителната агенция по околна среда, като в нея се включват, както някои неправителствени организации – Зелени Балкани, БДЗП, ВВФ, така и много държавни учреждание, като например наионалните паркове, резерватите, техните служители, служителите на РИОСВ. В района на Тракия се броят основно големите язовири, както и поречията на няколко големи реки, като например Тунджа, Марица, Съзлийка, където се намираме в момента. А днес освен по течението на Съзлийка бяхме и на мониторинг на язоври Розов кладенец, един от най – големите в Тракийската низина и освен това един от двата незамръзващи през зимния сезон язовири. Като тяхната основна роля е да служат като топлообменници на електрическите на топлоелектрическите централи, които са в района, но като косвенно влияние от тази дейност свързана с промишлеността е факта, че водите им са с по – висока температура и не замръзват през целия зимен сезон, което от своя страна привлича голяма част от мигриращите водолюбиви птици, които търсят около тях храна, място за почивка и за нощувка в незамръзващите води и по този  начин, освен че намират къде да се приютят и си запазват от сухозените хищници. В района на Розов кладенец през тази година наблюдавахме основното ято от къдроглави пеликани, които зимуват в района, може би около 90 бройки. Освен това имаше белооки потапници, големи ята зеленоглави патици, кафефоглави потапници. За отбелязване е, че забелязахме белооки потапници, които са редки за този район."

Предстои обработка и анализ на събраните данни в периода между 14 и 17 януари 2021г., както и въвеждането им в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма