предавания контакти
 
05:35
06:00
07:10
07:45
Сакралната порта

  В заслужена пенсия
Сряда, 18 Ноември 2020 11:42
 

 


Есенните профилактични прегледи в СЦ на ЗБ Стара Загора-включват освен оценка на общото физическо състояние на птицата и пилене на човката и ноктите ,както и вътрешно и външно обезпаразитяване.

- д-р Руско Петров-СЦ-Зелени Балкани-Стара Загора

Днес, в спасителния център, направихме есенен профилактичен преглед на всички нощнограбливи птици при нас. Една част от тях са с трайни увреждания и ще останат при нас до края на живота си. Прегледахме бухал, горска улулица, горска ушата сова, забулена сова, кукумявка и тъй като е есенно време, при нас в СЦ нямаме чухали, тъй като от всички нощнограбливи птици, които пребивават на територията на България, само чухалът е мигрант. От профилактичният преглед, който направихме днес, установихме, че двойките забулени сови при нас са два броя. По-възрастната двойка забулени сови, решихме заедно с колегите ветеринарни лекари, да ги изключим от размножителното звено, тъй като мъжката птица е много възрастна и има деформация на двете очи.“

Мъжката сова Тристан е на по-малко от година, когато попада наранена в СЦ през 2007 година.                   

 - д-р Руско Петров – СЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора :

 „ До момента, тя, заедно с още две женски, са възпроизвели 56 техни собствени малки, но по-важното е, че са отгледали и 51 броя диви сирачета „

Възрастната двойка забулени сови-Тристан и Никол ще бъде изключена от размножителното звено и заменена от млада,в която и двете птици са излюпени през 2016-та г.

д-р Руско Петров – СЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора :

Историята за Тристан и Никол е много емблематична, тъй като те напускат размножителното звено със 107 отгледани малки, т.е. 107 птици сме освободили чрез хакинг метод на територията на България, така, че това е една доста емблематична двойка птици за нас в СЦ.“

Мъжката сова Тристан е с частично ампутирано ляво крило, а двете му партньорки-Ана и Никол са били простреляни и са без десни крила.

д-р Руско Петров – СЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора :

Както виждате, инвалиди родители, които ние сме ги сложили в размножително звено, направили са двойка и сме освободили тяхното здраво потомство в природата. Сами разбрахте колко много малки има възпроизведени само от една двойка забулени сови и за това тази година Тристан и Никол ще бъдат прибрани в нашия старчески дом, както ние го наричаме, на птици ветерани, които вече са изключени от размножителното звено и ще бъдат в посетителския кът, където ще радват нашите гости. „

#Natura2000NewHorizons

 

 

 
 
 
 
програма