предавания контакти
 
18:00
18:35
19:10
19:45
Непознатото лице
На карнавал в Габрово

  Европейски ден на птиците в Стара Загора
Петък, 16 Отомври 2020 11:16
 

 


Природозащитници отбелязаха Европейския ден на птиците с различни инициативи в Стара Загора.

  • Поля Русева - СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

„Заедно с международния младежки център в град Стара Загора и с доброволци от Спасителния център и екипа на Зелени Балкани се събрахме тук на европейския ден на птиците да поставим тази нова табела на мястото на старата, която е поставен от преди повече от 10 години, но решихме да я поставим днес, за да напомня на гражданите, че ние сме заобиколени от голямо биоразнообразие, от различни видове птици и нека да им обръщаме малко повече внимание и да се научим да ги опазваме“

Винаги е по-приятно,когато се включат и приятелите :

  • Мирчо - Международен младежки център Стара Загора

„За нас е истинско удоволствие да бъдем част от европейския ден на птиците, защото ние много вярваме, че трябва всички заедно да се грижим за природата, за животните и да правим всичко възможно да обогатяваме и да запазваме богатството на биоразнообразието в Стара Загора. С удоволствие си партнираме със Сдружение Зелени Балкани, защото техните инициативи са винаги смислени и добавят много стойност към личностното развитие на младите хора.“

  • Георги Дулев - еколог

„Табелата, която поставихме днес дава, макар и бегла информация за по – интересни и атрактивни видове, които могат да се видят тук в парк Аязмото в Стара Загора. Най – често срешаните особено през зимния период, макар че гнездят и през лятото тук – това са няколко вида синигери. На табелата е големия синигер. Те са изключително полезни птици, защото се хранят с няколко вида вредители насекоми, които никоя друга птица не напада и с това оказват огромни услуги на хората. Освен птиците в района на Аязмото се наблюдават и няколко вида прилепи, естествено те са обитатели на стари дървета с хралупи и понеже старите дървета по принцип са опасни за парковите зони в Аязмото не са много на брой, те обитават и жилищните сгради, които са около самият парк. Една много интересна и рядко срещана птица – това е черния кълвач. Той обича също по – стари гори и затова е рядък гост в Аязмото. Катеричката е един чест и често виждан обитател на парк Аязмото. Птиците, които виждаме най – отдолу са от рода на совите. Чухалчето – една малка сова, която е изключително симпатична и която може да бъде чута през цялото лято. Обитава хралупите по старите дървета. А това е един друг много атрактивен обитател – горската ушата сова. През зимата може да бъде видяна през деня обикновенно на големи струпвания по няколко дървета в района на Аязмото, а иначе през летния сезон гнезди в стари изоставени гнезда на по – едри птици. В днешния ден, наред с подновяването на тази информационна табела при акцията бяха поставени и няколко хранилки за птици в района около жабките, които призоваваме гражданите да пазят и при добро желание от тяхна страна могат да зареждат и през зимния сезон с храна за пойни птици.“

Най-емоционалната част от деня обаче беше връщане в природата на млада катерица...

  • Татяна Канивец - студентка ТУ - Стара Загора 

„Днес освобождаваме катеричка, която постъпи при нас от парк Аязмо. Беше в много изтощено състояние, защото е паднала от хралупата си още като бебе и целият екип полагахме грижи в това да я отгледаме правилно и да я храним и да й осигурим всички нужни условия. Като в началото я отглеждахме вътре, но след като порасна я пуснахме в хак, за да не свиква с хора и да има минимален контакт с нас и днес вече е готова да бъде освободена, и я освобождаме преди зимата, за да успее да натрупа достатъчно храна и да зимува“  

 
 
 
 
програма