предавания контакти
 
18:00
18:35
19:10
19:45
Непознатото лице
На карнавал в Габрово

  Бригада на Поморийско езеро
Петък, 11 Септември 2020 11:35
 

 


Консервационна бригада на Поморийско езеро организира за 25-та поредна година Зелени Балкани в началото на септември.

- "Започнахме със скубане на растителността на Малкия остров" - разказва Анелия Петрова - „Координатор“ по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“. - "Подготвихме малки купчинки с пясък за гнездене на рибарките.Натрупахме достатъчно субстрат ,за да може догодина те да гнездят удобно там.Оскубахме инвазивните видове растения на пясъчната коса ,преди всичко аморфа.Друга група се занимаваше със заснемането на защитени видове и обхождане на плажа в търсене на китоподобни.На Големия остров на рибарките също оскубахме избуялата растителност,с цел да подобрим местнообитанията на защитените видове гривеста рибарка,саблеклюн и кокилобегач."

Началото на бригада Поморийско езеро датира от 1996-та г. когато в България са останали едва 6 двойки гривести рибарки .Тогава група студенти-ентусиасти и доброволци започват да засипват със субстрат дигите на Поморийско езеро или правят изкуствени острови за подобряване местообитанията за гнездене на рибарките. И така- година след година ,за да може днес популацията на Гривестите рибарки да брои между 2500 и 3000 двойки.

Природозащитните бригади се организират винаги в началото на септември когато повечето от мигриращите птици вече са заминали на юг и не биват обезпокоявани.Преди старта на бригадата биват оведомявани Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас и Община Поморие,както е по природозащитното законодателство,тъй като Поморийско езеро е защитена местност и зона по двете дерективи от Натура 2000.

Това е така,защото езерото има ценни местообитания където различни видове птици си намират убежище,храна и условия за гнездене .

Информационния проект Натура 2000България -Нови хоризонти се включва в природозащитната бригада и с няколко други дейности,с цел доброволците всеки ден да научават интересни факти за биоразнообразието на Поморийско езеро и България.

Те имат възможността да участват и в опръстеняванията ,които обичайно се правят по това време.Времето на бригадата е миграционния период на птиците.Шансът да бъдат уловени повече птици от различни видове е много по-голям.Това би могло да е важен принос в изследване жизнения цикъл на птиците ,защото чрез проследяване на пръстените би могло да се научат много интересни факти от живота им,категорична е Анелия Петрова.

#Natura2000NewHorizons


 

 
 
 
 
програма