предавания контакти
 
18:00
18:35
19:10
19:45
Непознатото лице
На карнавал в Габрово

  Освобождаване на мюрета
Вторник, 18 Август 2020 14:58
 

 


  В Спасителния център на „Зелени Балкани“- Стара Загора често попадат патици, използвани от ловците за мюрета. Това е жива патица, оставена на подходящо място в удобен за ловците воден басейн, като примамка, която привлича ято диви патици и те стават лесни мишени за ловците.

- Д-р Руско Петров – СЦ „Зелени Балкани“ - Стара Загора :

    • Днес, заедно с няколко ловни дружинки от района на Стара Загора, местата по които най-вече освобождаваме ловни соколи, ще освободим зеленоглави патици. Патици, които са конфискувани като мюрета от района, отново, на Стара Загора. Голяма част от тези патици успяхме да ги освободим веднага, няколко месеца след това, но имаше и такива, които останаха при нас, за да се рехабилитират. Имаха доста сериозни наранявания в плавниците, липсваха им доста пера и голяма част от тези патици сега ще ги освободим заедно с ловците, като съвместни дейности, които извършваме тук на територията на Стара Загора .

  Радващо е, че в календара тези съвместни инициативи зачестяват.

- Ивайло Клисуров - СЦ „Зелени Балкани“ - Стара Загора :

    • Това е поредната инициатива с дружинката в село Коларово. Този път, обаче, сме на вълна водолюбиви птици. Преди малко освободихме на оризищата, много хубаво място, млади патици, зеленоглави патици, които са конфискувани от неправомерен лов. Ние в СЦ сме размножили много такива птици. В момента имаме десетки такива и ги разселваме в територията основно на старозагорския регион, където е и центъра и за пореден път, с гостоприемството на местната дружинка, с която работим вече, може би, четири или пет години извършваме подобно нещо. Надяваме се това да се предаде и на другите ловни сдружения. Надяваме се и други организации да подемат такива инициативи. Много пъти го казваме и ще го повтаряме, че „Зелени Балкани“ не са против лова, както много често биваме обвинявани, а в същност ние имаме и много членове на организацията ловци и много приятели сред ловците, така че ние сме за законния лов, а не за тези неща, на които по някога, за съжаление, всички се натъкваме.

      Ето, виждате щастливите патици, които се надяваме, че ще оцелеят и ще дадат плодовито потомство. Регионът е наистина прекрасен, много подходящ за такава дейност и се надяваме, лека по лека, подобни инициативи да са постоянни.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма