предавания контакти
 
18:00
18:35
19:10
19:45
Непознатото лице
На карнавал в Габрово

  10 ушати сови настаниха в хак в ПП „Българка“
Понеделник, 10 Август 2020 14:57
 

 


        Природен парк „Българка“ има много важно значение както местно,така и национално и континентално , тъй като опазва голяма част от биоразнообразието на Българската флора и фауна върху близо 22 хил. Хектара.

 • Стефан Стайков-експерт Природен парк „Българка“:

  В момента мястото, където се намираме е един от обектите на парка в планината. Това е центърът за връщане на излекувани птици в природата. В това отношение, ние работим съвместно със СЦ „Зелени Балкани“от близо 10 години и в своята работа, намираме доста голяма съпричастност от страна на тази неправителствена организация, тъй като те са ни помагали в осъществяване на редица проекти в областта на биоразнообразието. Като примрер мога да спомена възстановяване популацията на лалугерите на територията на парка, изработване на плана за управление на ПП „Българка“, обособяване на площадки за подхранване на хищни птици и т.н.

  В конкретния случай, с тяхна помощ сме изградили две волиери за освобождаване на възстановени и излекувани птици, които са преминали курс на лечение в СЦ в гр. Стара Загора.След като приемем птиците, в известен период ние ги подхранваме изкуствено, след което ги освобождаваме в околната природа. По този начин се избягва един доста стресов момент за птиците в природата, когато в този преходен момент те още не са привикнали да си набавят самостоятелно храна. Условитя за тях са нови и по този начин се извършва една бавна, но по-успешна климатизация за птиците в околната среда. „

        По този начин за около 10 години в природата на Габровския балкан са освободени около 100-на птици от различни видове.

 • д-р Руско Петров-СЦ-Зелени Балкани-Стара Загора :

  Сега ще поставим пилетата в този хак. Нашият колега Стефан ще ги храни около две, три седмици тук. Ние сме донесли и храна. Тази цялата врата, която виждате, ще падне назад, ще бъде отворена и по този начин пилетата ще отлетят. Не ги пускаме от ръце, защото след като отворим вратата, нашият колега от ПП „Българка“ ще продължи да храни пилетата известно време, до момента, в който те спрат да се връщат тук.

  Правим всичко това, защото всяко едно пиле се адаптира по различен начин в природата. Подобно на нас хората, когато отидем в друга държава или в друг град, всеки един се адаптира по различен начин и му трябва различно време. Необходимият на птиците период от време се осъществява в клетка, така нареченият хак, в която те ще имат възможност, след като отлетят да се върнат колкото им е нужно пъти, за да могат да живеят самостоятелно в дивата природа. Ще спрат да се връщат в този хак, чак когато те самостоятелно започнат да си ловят в дивата природа храна.“

 • Стефан Стайков-експерт Природен парк „Българка“:

  Наблюденията са, че наистина се приспособяват успешно, тъй като и в последствие сме установявали опръстенени птици в околността, близо до мястото, в което ги освобождаваме. „

   

        Нощно грабливите птици-обяснява д-р Петров,имат 3 основни предимства:тих и безшумен полет,изключително добър слух и не на последно място-изключително силно зрение и през нощта ,и през деня.

 • д-р Руско Петров-СЦ-Зелени Балкани-Стара Загора :

  Днес, екип от СЦ за диви животни, служители и стажанти от професионална гимназия, както и стажанти от ТУ, освободихме 10 броя горски ушати сови на територията на ПП „ Българка „ в село Поток. Участваха и деца от ДЦ „Кукуряк“, град Стара Загора, които също са партньори и правим много съвместни дейности.“

 •  Стефан Стайков-експерт Природен парк „Българка“ :

        „ Надяваме се и за бъдеща, доста успешна съвместна работа със „Зелени Балкани“ и да  продължаваме наистина това благородно дело за възстановяване популациите на различни видове птици в габровския балкан. „


#Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма