предавания контакти
 
16:50
18:00
18:35
19:10
Български събор "Хайдут Генчо"
Непознатото лице

  100 фазана освободени край Стара Загора
Вторник, 21 Юли 2020 10:44
 

 


Екип на Зелени Балкани и представители на ловни дружинки от Коларово и Боздуганово освободиха 100 фазана в землищата на двете села.

- Ивайло Клисуров - Управител на СНЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора

„ С нашите партньори от ловната дружинка в село Коларово правим разселване на дивеч – фазани и яребици. Ние го правим това съвместно от няколко години и работим с почти всички ловни дружинки в териториите където Зелени Балкани извършват различни дейсности, както знаете ние имаме проект за възстановяване на ловния сокол в територията на Стара Загора и във всички землища, където имаме дейности се опитваме да правим партньорства и сътрудничества с ловците. Вие знаете, че ние сме природо защитници, но от друга страна ние не сме против законния лов и като цяло си партнираме с всички ловци, които са на това ниво.“

- Кольо Колев - председател ЛРД с.Коларово

„ С нашите партньори от Зелени Балкани от няколко години развъждаме фазани и ги пускаме съвместно. Те имат проект с ловен сокол. Колкото можем ние им помагаме с проекта, те ни помагат с дивеча. Закупиха фазани да пуснем в нашата територия“

- Ивайло Клисуров - Управител на СНЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора

„ Идеята да разселваме съвместно дивеч с ловците е от много отдавна, Зелени Балкани са изълнявали редица проекти с съюза на ловците и риболовците в България, даже сме участвали в дейсности по възстановяване на планинския кеклик.“

Съвместната акция е знак на добра воля за сътрудничество между природозащитници и ловци и цели обогатяване на биологичного разнообразие на района. А той не е избран случайно, тъй като е в непосредствена близост до него са основните полеви дейности, на Зелени Балкани по проект „Завръщане на ловния сокол в България“. Фазани бяха освободени и в землището на с.Боздуганово.

- Ивайло Клисуров - Управител на СНЦ „Зелени Балкани“ Стара Загора

„Разселихме една част от яребици и фазани, както каза колегата – фолиерен фазан, което се надяваме да спомогне популаците на местно ниво и да се получат малко повече и по високи численостти и местните ловци да имат малко повече слука в следващите ловни дни и въобще предстоящите. Ние това го практикуваме от много години в различни землища, надяваме се че по този начин, чъпреки че понякога сме имали и дразги с различни ловни организации, все пак с ловците, които спазват закона и ловуват по нормалния начин, ние си сътрудничим и така ще продължаваме и занапред“

 - Боян Георгиев - председател ЛДР с.Боздуганово

„Това ще бъде в плюс за самата популация на фазана, по прнцип в нашето землище и благодарим на тяхното съдействие за това че по принцип са с нас и работим съвместно.“

По време на събитието бяха обсъдени и бъдещи партньорски инициативи,които биха могли да се превърнат в традиция.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма