предавания контакти
 
16:20
17:00
18:00
19:10
Пътят на меча
Традиции и обичаи: Ирин Пирин - съборът на Югозапада
Сянката на духа

  Хакване на забулени сови
Вторник, 16 Юни 2020 13:56
 

 


 

Млади забулени сови хакват в Спасителен Център Зелени балкани, Стара Загора. Преди това птиците са грижливо подготвени за предстоящото им приключение по пътя към свободата от екипа на спасителния център и доброволци – ученици и студенти от Tракийски университет. Пернатите биват наименувани. Предварителната им обработка включва вътрешно и външно обезпаразитяване и опръстеняване. В хака, изкуственото гнездо, те ще прекарат около две седмици и половина след това ще им отворят капака и те ще излетят на свобода, но за около месец, два ще продължават да се хранят тук. Каква е предисторията на младите забулени сови разказва доктор Руско Петров.

- д-р Руско Петров-СЦ-Зелени Балкани -

„ В спасителния център размножаваме доста видове птици. Птици, които ги има и са доста широка разпространени на територията на България. Основно видовете, които размножаваме в спасителния център са създадени от двойки инвалиди родители, птици, които са рехабилитирани тук при нас, след това не са можели да бъдат освободени в дивата природа и ги оставяме при нас, и ги включваме в размножителна програма. Те отглеждат тяхното поколение и отделно ние им подлагаме малки диви, паднали от гнезда бедстващи птици бебета, на които нашите двойки инвалиди стават приемни родители, с което освен че правят по едно две люпила, отглеждат и техните  малки. Ние им подлагаме по 15 – 20 малки, на които стават приемни родители. В спасителния център отглеждаме и нощни грабливи птици. Имаме двойки забулени сови, имаме двойки горски ушати сови, имаме и двойка кукумявки, като забулените сови при нас са две двойки. Те са с една двойка повече от кукумявките и ушатите сови, тъй като пристигат доста повече малки бебета забулени сови и двете двойки при нас тази година снесоха. В момента едната двойка има две малки пилета, а другата двойка има четири малки забулени совички, като при тях ще се излюпват и още, тъй като имат и още четири яйца, които стоят при тях, освен четирите малки излюпени забулени сови. Двете двойки са отработени двойки при нас, от няколко години са с едни и същи партнюри, с които разчитаме изцяло много на тяхното приемно семейство, за да приютят нашите бебета сирачета и затова се надяваме всичко да е наред с тези птици, за да може да имаме един добър летен сезон. Отделно освен при нас в спасителният център размножаваме и доста други видове птици, опитваме се да ги размножаваме не само при нас, но и в зоопарковете в България. Например със Софийски зоопарк работим в партьорство. Размножават там и забулени сови. От тази година имат и двойка керкенези, отделно и двойка белошипи ветрушки. Работим в добро партньорство с тях и с двойки египетски лешояди, с една дума заедно в партньрство спасителният център с зоопарковете и зоокътовете правим реинтродукция на видове, които ги има в България и видове, които са започнали да изчезват от територията на България, а надявам се някой ден и с видове, които тотално са изчезнали от природата на България. Ние се опитваме да ги върнем като гнездящи видове, които размножаваме тук в спасителния център.“

Хакът се намира на територията на спасителния център Стара Загора.

- д-р Руско Петров-СЦ-Зелени Балкани -

„Това е тяхната веранда, предверието, което виждате сега.  След 4-5 дни те ще започнат да излизат и ще започнат да се оглеждат. По този начин хакването, когато им отворим капака на терасата те ще знаят къде е било тяхното гнездо и ще знаят къде да се връщат и да си намират храна. Ние в продължение на 30 дни, може би и 40 храним пилетата тук в хака и почти на 90 процента всички хакнати пилета от спасителния център, независимо от кой вид са, се връщат и отново се хранят тук. Хранят се до момента, до който се почувстват самостоятелни и адаптирани в природата, че да могат да уловят своята плячка самостоятелно без да идват да се хранят тук. „ 

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма