предавания контакти
 
14:20
15:00
16:20
17:00
Сакрални аномалии
Пътят на меча
Традиции и обичаи: Ирин Пирин - съборът на Югозапада

  Успешно излекуван млад морски орел отново на свобода
Вторник, 02 Юни 2020 10:56
 

 


 

 

Близо година след операцията, последвана от дълъг възстановителен период, и второто морско орле поема към свободата!

-  Д - р Руско Петров - Спасителен Център към " Зелени Балкани":

„Днес правим хакинг метод на освобождаване на морски орел в района на Сливен, около Карандила, като този морски орел е при нас от 11 месеца. „

Каква е предисторията...

-  Д - р Руско Петров - Спасителен Център към " Зелени Балкани":

„Две малки морски орлета пристигнаха 2019 година на 30 май при нас. При една силна буря на 30 май 2019 година гнездото им е паднало от бурята. Служители на спасителният център ги докараха при нас в реанимация“

Едното орле е освободено след 4 месеца, но другото няма този късмет.

-  Д - р Руско Петров - Спасителен Център към " Зелени Балкани":

„Този морски орел, който е в момента тук, престоя 11 месеца при нас, като близо 3 месеца беше в реанимация, тъй като първо имаше много сериозен кръвоизлив, изчакахме този кръвоизлив да спре, след това влезе в хирургичната клиника на ветеринарномедицинският факултет на Тракийския университет и доцент Чапръзов направи супер сложна и специфична операция на таза.“

-   Доц. Цветан Чапръзов-катедра Хирургия - ВМФ към ТУ-Стара Загора:

„ Морският орел беше приет в университетският клинико - диагностичен комплекс с анамнеза, че при падане от гнездото е настъпила травма, която не позволява на птицата да се движи нормално. Беше направена рентгенова снимка, ренгенография в две проекции. Беше установена фрактура на таза, която изискваше по – специално оперативно възстановяване. Птицата беше оперирана в университетският клинико -диагностичен комплекс към клиниката за дребни животни, като за целта следоперативно възстановяване и наместване на костните фрагменти на таза бяха поставени няколко телени серклажа, които да осигурят достатъчно стабилност на тези фрагменти и да осигурят покой в мястото на фрактурата.“

-  Д - р Руско Петров - Спасителен Център към " Зелени Балкани":

Тази птица е много специална за нас, за Спасителния център, най – вече за ветеринарномедицинския екип, защото да направиш толкова специфична операция и след това да имаш успеваемост птицата да бъде освободена в природата е едно на хиляда, така че за нас е супер радостно това, което се случва на днешния ден. Голяма част от тези птици, когато имат поражения на таза, след това остават за цял живот инвалиди, но тук имахме много добра успеваемост и не само морския орел ще продължи да живее, но и както виждате в момента сме го поставили в хак за освобождаване,  сложили сме и предавател и ще живее на свобода в природата, така както найното братче или сестриче.“

Предавателят ще даде достатъчно информация в какъв район се скита орлето-тийнейджър.Много често неговите връстници ходят В Гърция,Турция,понякога в Румъния,Сърбия и Македония-споделя опит д-р Петров.Чрез предавателя ще се информираме и за района ,в който ще загнезди евентуално птицата по-късно.

-  Д - р Руско Петров - Спасителен Център към " Зелени Балкани":

Тук в хакинг метода, който правим за освобождаването на морския орел, той ще престои 3 седмици в хака. След тези 3 седмици ще бъде освободен. Идеята е да го освободим от хакинг метод, така че районът, в който той ще бъде освободен има площатка за подхранване на белоглави, черни и египетски лешояди, така че ,надяваме се, и морският орел, заедно със лешоядите да се подхранва тук известен период от време, докато натрупа и енергия и направи няколко разлитащи полета и да чувства това място като сигурно за хранителна база, с която да може да разчита, че винаги когато дойде тук ще има място, където той да се нахрани и след като периодът, в който той престои около хака вече ще може да започне да прави, така наречените, скитащи се движения, които извършват тинейджърите на тази възраст при орлите.“

Дано сега късметът не изневери на орлето...

#Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма