предавания контакти
 
13:10
13:45
14:20
15:00
Бъдещето на гората
Сакрални аномалии

  Нови гнездилки за белошипите ветрушки
Петък, 24 Април 2020 11:31
 

 


Спасителният център на Зелени Балкани е единственото място в страната, където вида белошипа ветрушка се размножава в изкуствени условия. После младите ветрушки, размножени в центъра се настаняват в изградения Модул за освобождаване и адаптация в с. Левка в Сакар. Още в края на февруари тук започват да пристигат първите белошипи ветрушки. Затова през март доброволците от Зелени Балкани активно работят най - вече с подготовка на гнездилките за ветрушките.

-          Д - р Руско Петров – Спасителен Център към Зелени Балкани:

  Всяка една гнездилка още от март месец я почистваме, поставяме й нов пясък, който се дезинфекцира. Почти целият март имаме работа по гнездовата база на белошипите ветрушки тук.”

Но не става дума само за харесване. За съжаление налага се гнездилките да бъдат и обезопасени срещу белки. Много често тези дребни хищници от семейство Порови влизат в гнездата и изяждат птиците.

-          Д - р Руско Петров - Спасителен Център към Зелени Балкани:

„ Там, където има по – голяма част на струпване на гнездилките сме ги обезопасили с ел. пластири, заради белките. В момента има над 30 белошипи ветрушки. Вече базата е готова за техния размножителен период."

Откритите в гнездилките находки носят много полезна информация за природозащитниците...

-          Д - р Руско Петров - Спасителен Център към Зелени Балкани:

„ Намерихме в едната от гнездилките умряла птица. Най – вероятно две от женските птици са се сбили за самата гнездилка и едната е пострадала. В другите гнездилки намерихме остатъци от храна, по която разбираме, какви храна предпочитат двойките. Освен с основното, с което се хранят – насекоми те често предпочитат и мишки. За да запазим колонията тук, ние периодично им правим и подхранване.”

А ето и един ценен помощник, който с желание и интерес се включва в ремонта и не само...

-          Симеон Петров – доброволен Спасителен Център към Зелени Балкани:

  От 5 години съм доброволец в Спасителния Център. Днес сме в село Левка. Гледахме гнездилките на белошипите ветрушки, аз отговарях за почистването на пясъка.”

Оказва се,че и тук модерните технологии могат да бъдат от полза….

-          Д - р Руско Петров - Спасителен Център към Зелени Балкани:

„ Поставихме няколко нови къщички, които са по съвсем нова технология. Едните са направени от фибран, а другите от корк. Надяваме се една част от гнездилките да бъдат загнездени от завръщащите се ветрушки тази година. Очакванията за новите къщички е, те да са по – устойчиви на външните атмосферни условия, защото тези, които са налични в момента издържат между 5 и 7 години, преди са се разпаднат.”

Да пожелаем успешен нов сезон за белошипите ветрушки...

#Natura2000NewHorizons

 

 

 

 
 
 
 
програма