предавания контакти
 
12:00
12:35
13:40
14:15
Нашенското: Трети кукерски фестивал в Шейново

  Mониторинг на прилепи в пещера Чирпан бунар
Вторник, 31 Март 2020 15:00
 

 


Въпреки че е малка, пещера Чирпан бунар оказва се е важно местообитание за строго защитения вид прилеп пещерен дългокрил. Чуйте повече по темата от Елена Тилова:

  • Елена Тилова-председател на Управителен съвет на СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ - Стара Загора:

Намираме се на територията на природна забележителност Чирпан бунар, която се намира близо до Белозем в Горнотракийската низина. Тук е един от малкото карстови райони в тази низинна област. Защитената местност е предназначена да опазва един от малкото карстови извори, които в

същото време са важни за опазване на биоразнообразието. В тази пещера се намира обикновено по време на прелета и миграцията голяма колония на пещерен дългокрил, която наброява 2000 индивида. Тук сме, за да проверим дали в този период отново колонията е тук, тъй като за опазване на прилепите е изключително важно да знаем през кои точно периоди те обитават дадено подземно местообитание, за да могат да бъдат предприети адекватни мерки за тяхното опазване."

Оказва се,че в пещерата Чирпан бунар пещерния дългокрил има съквартиранти...

  • Елена Тилова-председател на Управителен съвет на СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ - Стара Загора:

Това местообитание е едно от важните в Горнотракийската низина и едно от най – значимите по отношение на прилипите, макар и с малки размери, подобни водни пещери могат да бъдат от

изключително значение за биологичното разнообразие. Вида прилеп – дългопръст нощник, образува смесени колинии обикновено с пещерния дългокрил и е един от видовете с европейско консервационно значение, за чието опазване е обявена и мрежата „ Натура „ 2000 в България. Всички тези животни са изключително полезни за нас хората, тъй като унищожават огромни количества насекоми, много от които са вредители в селските стопанства. Карстовите извори съхраняват и голямо биоразнообразие от риба. Пещерите често се използват за зимуване и от водни змии."

Какво показа мониторинга на пешерата Чирпан бунар?

  • Елена Тилова-председател на Управителен съвет на СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ - Стара Загора:

Завършихме нашият мониторинг. В пещерата за момента няма толкова много пещерни дългокрили, които бяха само единични бройки. Имаме основно дългопръстни нощници, които са едни от видовете, които предпочитат такива пещери. Около 150 индивида отчетохме. Много важно да кажем, че закона за билогичното разнообразие забранява по всякакъв начин беспокойството на прилепите. В случая ние си позволихме да снимаме в пещерата единствено, защото това е съчетано с мониторинга на прилепите. Изключително важно е по никакъв те да не бъдат безпокоени , особено в периода на размножаване, тъй като това може да бъде свързано със смъртта на много индивида, било то заради изтощение през зимата, поради многократното им събуждане, или заради падането на малките в размножителните колонии.

Пътят ни минава край Белозем, едно от 20 - те най - големи села в България, по - популярно обаче като Европейско село на щъркелите, вижте защо......

  • Елена Тилова-председател на Управителен съвет на СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ - Стара Загора:

Намираме се в двора на училище „ Гео Милев“ в Белозем, което е международно Европейско село на щъркелите, обявено през 2005 година по инициатива на „ Зелени Балкани„. Това е едно от населените места в България с най – много щъркелови гнезда, като общо те са над 40. А само на покрива на училището са около 20, като през различните години в Белозем се излюпват около 120 малки щъркелчета. За да има толкова много гнезда в Белозем е важно и наличието на множество оризища и влажни ливади в околността на населенот място. Иманно това е и една от мисиите на „ Зелени Балкани“ , да работим с подкрепата на нашите международни партньори, като например немската организация „ Евронейчър“ за възстановяване на тези влажни местообитания, за да могат да бъдат опазени и щъркелите. През годините организирали множество различни инициативи съвместно с кметството на село Белозем и ръководството на училището. Периодично доброволци на организацията почистват щъркеловите гнезда, в които щъркелите много често носят различни изкуствени материали, които често стават причина за смъртта на малките щъркелчета. Опитваме, също така да популяризираме самото опазване на вида, като през годините сме имали инициативи, сред които мониторинг с камери за онлайн наблюдение на щъркелите, както и маркирането им със сателитни предаватели.“

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма