предавания контакти
 
07:45
08:20
09:00
10:20
Бъдещето на гората
Сакрални аномалии
Пътят на меча

  Световен ден на влажните зони - 02.02.2020г. - Дуранкулашко и Шабленско езеро
Сряда, 12 Февруари 2020 15:08
 

 


Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 02.02 от 1997 г. насам. Тази година мотото на кампанията е: „ Влажните зони и биоразнообразието”. Влажните зони са всички вътрешни водоеми, езера, язовири, блата, реки, торфища и др. Крайбрежни са лагуните и устията на реките, както и създадените от човека оризища и рибарници. Защо са толкова важни? Защото в тях живеят, хранят се и се размножават 40% от всички животински и растителни видове, а най – богатите на биоразнообразие са крайбрежните зони.

  • Полина Христова – „ Зелени Балкани” – Пловдив:

Тази година отбелязахме Денят на влажните зони 02.02 с кампания посветена на доброволците, доброволци от Пловдив и Спасителен център „ Зелени Балкани” Стара Загора. Целта на инициативата е да бъдат запознати с важността на влажните зони и тяхното богато биоразнообразие. В рамките на няколко дена доброволците имаха възможността да посетят Дуранкулашкото и Шабленско езеро, да се запознаят с методите за мониторинг на водолюбиви птици, които се срещат в района. В следващият ден успяхме да направим мониторинг на изхвърлените на брега китоподобни, като всички колеги и доброволци  се запознаха с биологията и екологията на китоподобните, които се срещат в Черно море. Запознаха се с начините за тяхното проучване, както и сами да направят едно такова.”

Скалите и пещерите до село Тюленово да предпочитано място не само от катерачите, но и от една от големите колонии качулат корморан, наблюдавана от доброволците на „ Зелени Балкани”. Целта на информационните кампании е да се насочи общественото внимание към важността на влажните зони и да се насърчи тяхното възстановяване, опазване и разумно използване, защото от 1970 г. насам, светът е загубил 35% от тях. От Земята са изчезнали 60 % от популациите на риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги, а днес 25% от останалите видове са застрашени от изчезване.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма