предавания контакти
 
07:10
07:45
08:20
09:00
Бъдещето на гората
Сакрални аномалии

  Зимуващи птици на Розов кладенец и Овчарица
Сряда, 05 Февруари 2020 11:16
 

 


Необичайно топлото време у нас в началото на годината оказва влияние върху броя на зимуващите птици в България, сочи среднозимното преброяване на водоплаващите птици, проведено през януари2020 година. Не правят изключение и язовирите Овчарица и Розов кладенец.

  • Георги Дулев – доброволец „ Зелени Балкани” :

„ Намираме се на яз. Розов кладенец, който е един от основните сайтове за провеждане на среднозимното преброяване. Той, заедно с още един язовир от неговия тип – язовир Овчарица, са язовири топлообменници, в които водата през зимата не изстива под 0 градуса и не замръзват, поради което имат много голямо значение за зимуващата орнитофауна в България, но това се оказа, че е така само при особено студени зими, тъй като тази зима, както по по – предната бяха особено студени. По време на среднозимното преброяване числеността на видовете и на птиците, които присъстваха тук не беше особено голяма. За отбелязване е, че нямаше никаква гъска. Те останаха или далеч на Север извън България, или в по – малка степен по поречието на река Дунав и Бургаските езера. Видовете, които можеха да наблюдаваме тук бяха основно няколко вида патици, които се срещат през цялата зима – зеленоглавки и зимни бърнета. За отбелязване е, че една част от видовете, които наблюдавахме не са типични представители на зимуващата отнитофауна, т. е те са по – принцип по това време на годината изтеглени по по – топлите места, но тази зима се оказа, че остават тук, за да не отлитат прекалено далече. Пример е лятното бърне, което би трябвало да дойде след два месеца в България. Временно среднозимно преброяване беше отчетено по някои язовири в Тракия. Голямо количество чапли и също няколко интересни вида, които основното им струпване беше по малките не замръзнали язовири в Тракийската низина, като например белоока потапница. Също една двойка царски орли на яз. Малко Шарково, които също не са типичен вид. Те в по – топли зими остават в района на гнездата, сега явно или не са отлитали изобщо, или са се върнали по – рано.Една част от наблюдаваните птици вече са започнали типичното размножително поведение – брачни песни, което също говори за това как зимите се променят и вече климата в по – различен в района на Тракия. Други интересни неща, които наблюдавахме през това среднозимно беше, това че характерния за нашия район къдроглав пеликан, който понякога остава да зимува тук в огромни количества е на една пета от Европейската популация на вида. През последните зими се променя местообитанието. До скоро голяма част от птиците зимуваха на яз. Овчарица, докато може би трета или четвърта зима вече по – голямата част от тях са струпани на яз. Розов кладенец. Най – вероятно това е свързано с намаляването на обезпокояването на този язовир. Язовир Розов кладенец е между две населени места и е доста посещаван през зимния сезон от рибари, така че това до известна степен най – вероятно е била причината птиците да не остават тук в големи количества, а също другата вероятна причина е, че рибата в по – големи количества на яз. Розов кладенец, докато яз. Овчарица явно има намаляване на количеството, на вида риба, с който се храни пеликана. Като финал можем да кажем, че вече идва ли има човек, който да оспорва климатичните промени. Те оказват огромни промени, както в чилсеността, така и на видовото разнообразие, и това няма начин да не продължи да променя наблюденията през зимния сезон."

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма