предавания контакти
 
06:00
07:10
07:45
08:20
Сянката на духа
Бъдещето на гората

  Среднозимно преброяване на Поморийско езеро
Вторник, 28 Януари 2020 15:46
 

 


След мониторинга на езерата Шабла и Дуранкулак, в рамките на 44 – тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици, експертите на „ Зелени Балкани” отчитат и Поморийско и Атанасовско езера. С цел опазване на редките и застрашени видове и местообитания те също са обявени за защитена местност по българското законодателство и за Рамсарско място в смисъла на Рамсарската конвенция за „ Опазване на влажните зони и водолюбивите птици’’. През 1998 г. Поморийско езеро е оценено, като орнитологично важно място за птиците, а от 2007 г. официално е включено от Министерски съвет в Европейската екологична мрежа „ Натура 2000” , като защитена зона по директивата на  Европейски съюз за местообитанията.

  • Димитър Попов – „ Зелени Балкани”:

„ Продължаваме среднозимното преброяване и се намираме на брега на Поморийско езеро. Това е следващият обект на нашия екип. Вече регистрирахме първите интересни наблюдения на Поморийско езеро. По – нетипичното и специалното е наличието на гривести рибарки – един от ключовите видове за опазване на това езеро, но основно, като гнездящ вид. Типичен мигриращ вид е гривестата рибарка, като по това време на годината обикновено птиците са или в Средиземно море, или  на Юг, в Африка. Нетипично е по време на зимата да има индивиди от този вид. Поморийското езеро е ключове за опазване на този вид, както вече споменах, като място за гнездене. Езерото приютява единствената в последните години и най – голяма колония не само в България, но и на Балканския полуостров. Гнездят основно на създадените от доброволци и екипа на ‘’ Зелени Балкани ’’ островни местообитания, които предоставят безопасни условия за гнездене. Вече повече от 20 години откакто започна тази инициатива, тяхната численост , като гнездящи двойки нарасна значително. От 6 двойки през 1996 г. до над 2000 двойки през 2013г. , както и миналата година бяха регистрирани над 2000 двойки. Езерото има голямо значение, като място за гнездене на речната рибарка, малката белочела рибарка, саблеклюна, кокилобегача през зимата. Поморийско езеро и близкото Атанасовско езеро  - двете са единствените солени езера с по – голям мащаб по нашето Крайбрежие , играят много голямо значение за мигриращите дъждосвирцови птици – това са най – различни брегобегачи, водобегачи, крайбрежни бекаси. Част от тези езера са превърнати в солници. Солниците са едни изкуствени местообитания създадени от човека, но изключително много наподобяващи един характерен тип природно местообитание, което за съжаление в нашия биогеографски район не е много често срещано, а именно зоната между приливите и отливите. Това е причината по Западното крайбрежие на Черно море, където преминава големия миграционен път Виа Понтика. Дъждосвирцовите птици, които гнездят в Арктика и изобщо в Северна Европа да прелитат и по този път.”

Качествата на Поморийско и Атанасовско езера, като подходящо местообитание са оценени и от розовото фламинго. Екзотичен, неспецифичен за тук вид, които обаче е намерил спокойствие и сигурност, а и очевидно храна в района на солниците

  • Димитър Попов – ‘’ Зелени Балкани”:

„ Някъде от началото на октомври започна да постъпва информация и да виждаме, че първоначално се насочиха към солниците, които са в Северната част на езерото. Интересното беше, че бяха някъде около 150 птици, разделени на 2 групи – млади и възрастни. В началото доста деляха територията. Младите бяха в единият басейн, а възрастните в другия. След това обаче забелязахме, че по – често се смесват. Максималната численост достигна до около 230 индивида тук на Поморийско езеро, но последните дни отново има намаляване. Получихме информация от колегите на Атанасовско езеро, че там отново започва да се увеличава бройката, така че те явно регулярно прелитат от едното на до другото езеро.”

Може би глобалните промени в климата са отговорни за необичайното местонахождение на вида, но конкретно за района на Поморийско езеро това е отговор на положените дългогодишни и всеотдайни усилия от страна на „ Зелени Балкани” за опазване на това райско кътче. Едно от последните останали в района на Централното ни Черноморско крайбрежие…..

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма