предавания контакти
 
05:00
06:00
07:10
07:45
Традиции и обичаи: Ирин Пирин - съборът на Югозапада
Сянката на духа
Бъдещето на гората

  Зимно преброяване в Дуранкулак и Шабла
Сряда, 22 Януари 2020 11:20
 

 


44 – тото зимно преброяване на водолюбивите птици тази година се провежда от 9 – 12.01. В преброяването се включват и експерти от „ Зелени Балкани”. Мониторингът обхваща Приморска Добруджа и крайбрежните води на Черно море около целевите влажни зони.

  • Димитър Попов – „ Зелени Балкани” :

„ Преброяването в България се провежда повече от 40 години, и основната му цел е да се проведе отчет на различните видове водолюбиви птици, които през зимния сезон правят т. н.  концентрации в различни водоеми. Днес сме на Дуранкулашкото езеро, което е част от една от най – значимите влажни зони в България към Рамсарската конвенция. Рамсарско място е заедно с близкото до него Шабленско езеро. Те са едни от най – значимите места за зимуване на гъски в нашата държава, включително и за един от световно застрашените видове – това е червеноглавата гъска. ‘’

Върху карта на Черноморското крайбрежие със знака за опазване на природата, със силуета на брадатия лешояд са отбелязани значимите защитени природни обекти. В първият ден от мониторингът двата екипа на „ Зелени Балкани” са на езеро Дуранкулак и Шабленска тузла.

  • Димитър Попов – „ Зелени Балкани” :

„ Тази година зимата е доста мека, почти няма сняг, температурите са положителни, днес достигат 10 градуса, и поради тази причина видовете птици, които се срещат в района на езерото са по – малко като разнообразие и численост. Имахме възможност да наблюдаваме различни видове потапници, качулата и кафявоглава, която е включена в списъка на световно застрашени видове. За съжаление видовете големи белочели и червеногуши гъски ги няма в големи числености. Причината гъските да идват в този район е комбинацията от изобилие от храна, която осигуряват нивите и местата за нощуване, в които гъските намират безопасни условия. Една от основните заплахи за червеногушите гъски  и изобщо за гъските е ловната преса. Дуранкулашкото езеро и Шабленското езеро са защитени местности, но въпреки това ловната преса в непосредствена близост около езерата е доста засилена.”

Тази година преброяването е проведено при добри метеорологични условия.

„Като цяло резултатите от зимните птици, които бяха наблюдавани днес не са изненадващи. Това, което може да кажем, е че специално за Шабленското езеро имаше над 1000 птици. Най – много бяха лиските, водните кокошки, но също така имаше и червеноклюни потапници и зеленоглави патици. В района на Шабленската тузла имаше и бели ангъчи и концентрация от над 300 зимни бърнета. Може да се каже, че числеността на зимуващите птици на Шабленското езеро е сравнително висока, но отсъстват видове, за които района играе изключително голяма важност през зимата, а именно – гъските и най – вече червеногушите гъски. Все пак екипите, които днес провеждаха средно зимно преброяване в района успяха да наблюдават около 150 големи белочели гъски, които долетяха от Север, вероятно от Румъния.” – обобщава Димитър Попов.

В района сдружението работи вече 15 години заедно с наши и чужди партньорски организации. Въпреки необичайните метеорологични условия за този период от годината екипите на „ Зелени Балкани” успяват да отчетат над 14000 индивида от над 30 вида птици…

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма