предавания контакти
 
04:20
05:00
06:00
07:10
Пътят на меча
Традиции и обичаи: Ирин Пирин - съборът на Югозапада
Сянката на духа

  Спасителен център " Зелени Балкани" в края на годината
Вторник, 14 Януари 2020 15:53
 

 


Малко преди празниците да превземат нашето ежедневие , от Спортен клуб по риболов „ Стара Загора”  търсят помощ от „ Зелени Балкани” за бедстващо семейство от вида – зеленоглава патица на езеро Загорка край Стара Загора.

  • Александър Мечев – доброволец „ Зелени Балкани”:

„ При един от обходите ни, още в първия ден открихме женска зеленоглава патица с 16 малки, като едното малко беше затиснато под паднала тераса. С колега измъкнахме патето и го върнахме на майката. Но сега е зима, не е обичайно да се излюпват малки патета. Причината е необичайно топлото време, и затова решихме след констатация от страна на д – р руско Петров от „ Зелени Балкани” да съберем тези малки патенца и майка им, и да бъдат настанени в Спасителен център „ Зелени Балкани” за тяхното доотглеждане. За жалост намерихме само 7 оцелели патенца. Патиците на езерото наброяват на 80 на брой. Почти ежедневно ги храним."

  • Д – р Руско Петров – ветеринарен лекар СЦ „ Зелени Балкани” :

‘’ Днес тук заедно с нашия дългогодишен доброволец Александър Мечев направихме освобождаване на зеленоглави патици, като пуснахме 5 нулевогодишни такива, възрастна женска и възрастен мъжки, които са родители на тези млади патици. Както сам ви разказа миналата седмица взехме малки патенца, които в момента са в помещение, което се опотлява, тъй като през тези месеци ако не бъдат поставени на топло, няма да могат да оцелеят. Ние решихме да дойдем и да освободим едно люпило зеленоглави патици тук на езеро Загорка, за да поддържаме биоразнообразието.”

На езеро Загорка край Стара Загора, екипът на „ Зелени балкани” оставя храна за освободените патета за по – лесната им адаптация към новата обстановка. По – късно в спасителния център на „ Зелени Балкани”, пеликанът Преси претърпял операция на крилото е прегледан за резултатите от лечението.

  •  – р Руско Петров – ветеринарен лекар СЦ „ Зелени Балкани” :

„ Това е частта на крилото. Може да се види вече от самата операция как премахнахме и радиуса, и в момента на птицата ще функционира само раменната част от цялото дясно крило като може да се види тук колко перфектно е зараснала цялата рана. Решили сме да настаним пеликана в клетка за водолюбиви птици до края на неговия живот, тъй като крилото му е ампутирано. Тъй ще бъде пуснат в голямото езеро, след като останалите обитатели свикнат с него.”

Текат последните дни на 2019 г., но в спасителния център на „ Зелени Балкани” атмосферата е напрегнато работна.

  • Д – р Христина Клисурова – ветеринарен лекар „ Зелени Балкани”:

В края на изминалата 2019 г. в спасителният център на „ Зелени Балкани” отбелязахме рекорд по прием на пациенти като само между Коледа и Нова Година при нас постъпиха 13 бедстващи диви животни. На 30.12 беше датата, която постъпиха най – много – 11 от тези 13. Най – често те бяха или изтощени, или със счупени криле. За жалост една от птиците – обикновен мишелов бе приета със счупени криле, в последствие ренгенографията показа, че тя е била простреляна. Птицата е от района на Ямбол. Друг интересен пациент е ням лебед, който пристигна изтощен. Благодарение на усилията на доброволците и екипа на центъра той се възстановява и съвсем скоро ще бъде освободен отново в природата. Също така в 2019г. отбелязахме и рекорд  по постъпване на пациенти в центъра, като те са най – много от въобще историята на спасителния център. 1809 пациента са преминали през спацителния център, като не всички от тях са бедстващи. Има и доста излюпени от размножителната програма, видове като: белошипи ветрушки, ловни соколи, лешояди, зеленоглави патици, сови, керкенези. Всички те са наши поколения, и всички те бяха освободени отново в природата. За началото на 2020 г. пък може да се похвалим с вече първото смесено яйце от двойката ни лешояди.”

  • Адреана Дичева –  „ Зелени Балкани” Стара Загора:

„ Яйцето се появи в края на 2019г. – съвсем в края на Декември, като за сега  не сме сигурни дали то е оплодено, но до една седмица ще направим проверка. Двойката белоглави лешояди са заедно вече втори размножителен сезон, като миналата година имаха едно снесено яйце, но то беше неоплодено. Мъжкият екземпляр дойде в центъра през 2007 г., когато беше с друга партньорка. С нея имаха няколко снесени яйца отново неоплодени, и когато през 2014г. успяха да отгледат едно малко белоглаво лешоядче, което е и единствено в центъра. След това отново последваха няколко неуспешни сезона с тази женска и намерихме нова партньорка на мъжкия, която е сегашната женска белоглава.”

  • Д – р Христина Клисурова – ветеринарен лекар „ Зелени Балкани”:

„ Искам да благодарим на всички доброволци, които ни помагаха. Надяваме се да продължим да работим заедно, защото без тях ние няма как да вършим всичко това. Благодарим на всички хора, които подават сигнали, на всички дарители на центъра, на институциите, с които работим, на медиите за подкрепата. Това значи много за нас. Това означава, че ние сме полезни с това, което правим.”

И през 2020 г. „ Зелени Балкани” ще се справим с предизвикателството – опазване на редки видове и местообитания в България. А желаещите за доброволци са винаги добре дошли.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма