предавания контакти
 
16:50
18:00
18:35
19:10
Български събор "Хайдут Генчо"
Непознатото лице

  Първи освобождавания на черни лешояди в България
Понеделник, 12 Август 2019 11:13
 

 


Първите освобождавания на черни лешояди в България в Защитена зона „Котленска планина“ осъществяват екипи на проект „ Светло бъдеще за черния лешояд“, „ Зелени Балкани” ,техните  партньори от Фонда за дивата флора и фауна от Холандия, Испания и Германия , гости от чужбина. Събитието включва посрещане, маркиране и настаняване на младите птици  в хак.

  • Ивелин Иванов, Ръководител проект „ Светло бъдеще за черния лешояд“ – СНЦ “ Зелени балкани“:

„ Днес присъствахме на най-иновативния метод за освобождаване на птици отгледани от хората в природата - хакинг метод . Имаме честта международната група размножаваща изключително редкия вид – черен лешояд да дари на България общо 4 птици тази година -  две от който настанихме днес във въпросния хак, който представлява изкуствено гнездо. Имитира естественото гнездо на този вид птици, построен е на едно дърво, изолиран от околния сят, така че птиците седейки вътре в гнездата да не виждат хората, които им поставят нужната храна и вода. Птиците дойдоха при нас от Франция и Белгия, от два различни зоопарка и са на възраст около 90 дни. Предстои им да стоят в това изкуствено гнездо около един месец, период, за който би трябвало да се адаптират към околната среда и към планината, и след което да излетят по естествен начин. „

Методът се практикува от няколко години във Франция и Испания. Отчитат се много добри и успешни резултати.

„ По този начин - птици отглеждани за настроение от зоопаркове влизат в природозащитните програми, които  успяват да помогнат оцеляването и опазването на тези изключително редки световнозастрашен вид.”- допълва Ивелин Иванов….


Йован  Нандевски споделя  за работата и координацията на международните партньори  за опазване и възстановяване на дивите популации на Черния лешояд в тази част на Европа.

  • Йован  Нандевски - Фондация за опазване на лешоядите:

„ Когато говорим за проекти за реинтродукция за всякакви видове, птиците се осигуряват - в случая лешоядите могат да дойдат от 2 страни - едната е от  центровете за размножаване  и другата е от природата, от някоя държава,в която има големи популации на този вид. В случая с черните лешояди, двойката птици идват от зоологически  градини. Това е една интернационална мрежа, в която са включени всичките зоопаркове. Всеки зоопарк ,който успее да отгледа малко,то може да бъде включено в тези проекти за реинтродукция. ”

Йован припомня, че репродукцията на Черните лешояди в зоопарковете върви много трудно.

В Испания обаче нямат такива проблеми, защото това е държавата с най-много черни лешояди. На практика те имат повече от 95% от европейската популация на черния лешояд е съсредоточена там.

„Като цяло има 2800 двойки черни лешояди. Испания има много добре развита мрежа центрове за размножаване на диви животни и много от тези малки, когато полетят в края на лятото, завършват в тези центрове за размножаване. Работим с всичките регионални министерства, с други организации, които работят за опазване на лешоядите в Испания. Що се отнася за диви птици, Испания може да осигури от 25 до 30 птици максимум годишно. Това са птици от центровете за размножаване или такива с  някои малки недостатъци - намерени гладни, дезориентирани и след възстановяване от 2 - 3 седмици са перфектни да бъдат освободени на някое друго място. Няма нужда да се освобождават повторно в Испания , защото там популацията е голяма. И благодарение на сключените договори с Испанското министерство, с регионалните институции в Испания имаме обезпечение в рамките на този проект от 48 птици като цяло.Миналата година са транспортирани 12 , тази година още 10. Надяваме се даже да станат повече от 48. Това е един солиден брой птици за формиране на локални двойки черни лешояди, за да започне да гнезди този вид повторно в България. ”

Европейският черен лешояд, по - известен в България като картал, е най-едрата хищна птица в Южна Европа. Той е считан за изчезнал като гнездящ у нас от 1992 година. Опитът на експертите сочи, че е малко вероятно видът да се възстанови по естествен път в подходящите за обитаване територии в България. Ето защо успехът на проекта е толкова важен. Събитието ще включва посрещане,  маркиране и настаняване на млади черни лешояди в хака. Екипът на проект „ Светло бъдеще за черния лешояд“ е подготвил и наблюдение на освободени маркирани и диви лешояди на площадката за подхранване.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма