предавания контакти
 
16:50
18:00
18:35
19:10
Български събор "Хайдут Генчо"
Непознатото лице

  Освобождаване на млади Египетски лешояди по два различни метода
Четвъртък, 08 Август 2019 11:29
 

 


Целта на обединените усилия на Спасителен център „ Зелени Балкани” - Стара Загора, Българско дружество за защита на птиците и други природозащитни  организации от България и чужбина е опазване на Египетския лешояд, като се подпомогне съществуващата популация , чрез освобождаване на млади птици, излюпени в различни зоопаркове в Европа. Надеждата е след време те да полетят свободни в българската природа - споделя  Волен Аркумарев от Българско дружество за защита на птиците:

 „ Днес осъществяваме едновременно два метода за освобождаване на млади птици. Единият метод се нарича хакинг, при който се изгражда конструкция в истинско съществуващо бивше гнездо на Eгипетски лешояд, което е заградено отпред с ограда, ума специални отвори за храна и вода, както и един входен отвор, от където малките ще напуснат гнездото, когато са готови.  Идеята на този метод, е че младите Eгипетски лешояди се настаняват в така изградената конструкция. Около 23 дни преди да са способни да летят, тоест те все още израстват и имат нужда да прекарат време в гнездото. Целта е младите птици да свикнат с пейзажа, да се климатизират към атмосферните условия, да наблюдават другите птици, докато преминават над скалите, и по този начин да запечатат картината на т.н. „ родно място”. Да припознаят това място, като техен роден край, независимо, че са излюпени и отгледани в различни зоопаркове. Когато малките са готови и вече са на подходяща възраст да направят първия си полет, вратата се отваря и без те да имат никакъв досег с хората, по съвсем естествен път избират сами момента, в който да направят първия си полет над река Арда, в района на град Маджарово. Естествено, ние сме пък, за да ги съпътстваме през целия този процес, и най – критичния момент е момента след излитане и първите няколко дни – дали ще успеят да се върнат отново в хака, където им осигуряваме храна, дали ще посетят площадката за подхранване или пък ще се наложи да им доставяме храна на различни други места, които те предпочитат за почивка, за да могат максимално плавно и постепенно да се приспособят и да започнат да се държат, като истински диви птици.”

От огромно значение за това са наличните диви двойки Египетски лешояди в района. Две от птиците в хака са отгледани в зоопарковете на  Прага и Злин - третата е от Спасителен център „ Зелени Балкани” – Стара Загора. Братчето на последното пиле е освободено по втория метод - фостъринг или осиновяване - малкото, излюпено на затворено, се слага в гнездото на дива двойка с малко. Идеята е, че тя ще го осинови и ще го отгледа до момента на излитането му. В България методът е приложен успешно миналата година.

  • Волен Аркумарев - Българско дружество за защита на птиците:

„  Тази година прилагаме този  метод, като сме избрали друго гнездо. Важно е гнездото да бъде достатъчно голямо, за да може двете малки да съжителстват нормално заедно, да бъде разположено на сигурно място, където да няма безпокойство от туристи, билкари и ловци – така че мястото е специално избрано. Естествено сме организирали и охрана на това гнездо. Всеки ден доброволци ще го наблюдават. Ще наблюдават поведението на двете малки, поведението на родителите към малките, за да може ако се случи някакъв проблем много бързо да се намесим, и ако се налага дори да изведем второто малко от гнездото.”

Всичко е възможно, но осиновяването на чуждо малко, при наличие на свое се среща често и в природата, и е свойствен за вида Египетски лешояд. Избраната двойка е изключително опитна, с дълъг родителски стаж. Естествено природозащитниците ще осигурят допълнителна храна в близост, за да улеснят задачата по отглеждане на малките. Надеждата е  когато те излетят, и двете да имат  знанията и уменията от възрастните, за  максимално приспособяване към  средата и предизвикателствата в нея.

  • Волен Аркумарев - Българско дружество за защита на птиците:

„  Най – голямото предизвикателство, несъмнено е оцеляването през първите няколко седмици и първата миграция към Африка. До тогава остават само месец и половина, така че малките имат съвсем кратко време, буквално седмици след излитане от гнездото да станат достатъчно силни, да се хранят добре, да натрупат мускулна маса и подкожни мазнини, които да ги изкарат пет хиляди километра до местата за зимуване е Централна и Източна Африка.” 

Очакваме птиците да се завърнат след няколко години в Източни Родопи,които са възприели като свой роден дом,да загнездят отново тук и тук да оставят своето поколение.

#Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма