предавания контакти
 
16:50
18:00
18:35
19:10
Български събор "Хайдут Генчо"
Непознатото лице

  Освободени 17 диви животни - пациенти на Спасителен център „Зелени Балкани"
Петък, 02 Август 2019 09:21
 

 


  В края на Юли  17 диви животни - пациенти на Спасителен център „Зелени Балкани“  посрещнаха деня в очакване на свободата. Подготовката за освобождаването бе направена от Екипът на центъра, гости от организацията на Френските скаути и водачи, стажанти по ветеринарна медицина от Тракийския университет и разбира се, с участието на най-малките доброволци, под вещото ръководство на д-р Руско Петров. В двора на Спасителния център  11 бели щъркела, вече опръстенени, бяха прегледани, описани и внимателно загърнати с препаските за безопасно транспортиране… От тук „екипът по освобождаването“ ще се отправи към землищата на селата Опан и Кравино. Ето че, първи разперва крила в свободен полет  възстановения в центъра сокол-скитник…  А изборът на местообитание за костенурката и 4-те таралежа не е случаен, обясни на децата д-р Петров. В близост има канал, а наличието на вода е важно, особено в летните горещини. Отделно, цялото землище е доста богато на биоразнообразие, което означава, че новите обитатели лесно ще си намират храна. Острите бодли леко затрудниха децата, но с малко напътствия за начина на хващане, и четирите таралежа направиха първите си стъпки – вече на свобода... Непосредствено преди освобождаването на костенурката, д-р Петров използва случая да запознае гостите и децата с костенурката, един от възстановените след нараняване пациенти на Спасителен център  „ЗБ“.

  • Д-р Руско Петров – Спасителен център за диви животни :

„Виждате ли това шипче, тук отзад? По него познаваме, че костенурката е шипоопашата. Може да кажем, че тази костенурка е женска. По какво познаваме, че е женска? Виждате ли как коремчето и е равно? На мъжките е вдлъбнато, за да мога да се качват върху женските?”

И така …с тежка походка костенурката поема по пътя към новия си дом…  а всички у се отправят към следващото място, подходящо за освобождаване на белите щъркели…

  •  Ивана Иванова – 11 г, Варна :

„Ние избрахме това място, тъй като е близо до един язовир, в който ще могат да пият вода и е близо до поле, в което ще могат да си намират храна..”

И освобождаването на щъркелите също има своите особености… Избрано е високо място на един трафопост, а качването на птиците горе става бавно и внимателно… Подготвя се и импровизирано гнездо… но преди пускането им на свобода, е време за снимка на екипа – спомен от поредния вълнуващ ден, който продължава… За да не притеснява щъркелите, д-р Руско Петров сваля препаската, позициониран по-ниско от птиците… И ето че един по един щъркелите разперват криле – готови за първия си полет след освобождаването…

  •  Д-р Руско Петров – Спасителен център за диви животни :

„ Освободихме днес  11 щъркела – един възрастен и 10 млади, като младите бяха пристигнали при нас паднали от гнездата си. Ние ги отгледахме, и днес настъпи момента, в който те бяха освободени в дивата природа. Възрастният щъркел пристигна при нас с фрактура на крилото. Претърпя остеосинтеза и след възстановяването го освободихме заедно с младите щъркели. Надяваме се той да им покаже пътя за Африка, и да ги научи как да ловуват в дивата природа. Отделно днес освободихме и 4 броя таралежи, пристигнали в спасителния център още съвсем малки – още мекички и без бодли. Всички таралежи бяха освободени, както и една костенурка, която хората са намерили, когато е пресичала пътя. Явно е била ударена от кола, защото по корубата имаше леко нараняване. Поставихме и медикаменти, с които цепнатината и се запълни и тя се възстанови. Освободихме и сокол – скитник, който пристигна при нас с рана на клюна, и рана на крилото. Близо 20 дни го рехабилитирахме в Спасителния център, раните зараснаха много добре, и както видяхте птицата отлетя повече от перфектно в природата.”

А какви са впечатленията на гостите от чужбина?!....

  •  Роман Моне – „Скаути и водачи от Франция:

„Участвам в проект на френските скаути и водачи… и идваме в чужди страни да помагаме на организациите,.. искаме да работим за опазването на околната среда и биоразнообразието. Така намерихме и сдружението Зелени Балкани, които се оказаха перфектни за нашата дейност. Тук сме за една седмица… Далече е, но ни харесва,  има различни видове дейности –   в клиниката помагаме на простреляни и наранени животни,  грижим се за птиците в клетките,  освобождаваме диви животни, както тук днес.“

А в края на деня равносметката е следната: Със  17 по-малко са вече пациентите на Спасителния център!  11 бели щъркела, 4 таралежа, 1 сухоземна костенурка и 1 сокол-скитник поеха към свободата от ръцете на служители, доброволци и участници в събитието, организирано от Зелени Балкани.

#Natura2000NewHorizons

 

 
 
 
 
програма